Aké registračné a informačné povinnosti má e-shop?

By on 13 novembra, 2022 0 2892 Views

Živnosť

Ak chcete predávať cez e-shop musíte mať živnosť inak by išlo o neoprávnené podnikanie.

Registrácia na Úrade pre ochranu osobných údajov

Povinnosť bola zrušená v júli 2016.

Povinné informácie o prevádzkovateľovi

Patria tu: obchodné meno, sídlo, miesto podnikania, právna formu v prípade PO, IČO, označenie registra a číslo zápisu, telefónne č., e-mail, adresa na uplatnenie reklamácie alebo podania sťažnosti, DIČ, názov a adresa dozorného orgánu.

Obchodné podmienky

Vaše dodacie podmienky, ceny poštovného, balného, dodacie doby atď. Možnosť preštudovať si obchodné podmienky ešte pred nákupom.

Súhlas s cookies

Návštevníka e-shopu musíte informovať, že sa mu do počítača ukladajú cookies a akým spôsobom môže ukladanie odmietnuť.

Informácie o predávanom tovare

Info o vlastnostiach predávaného výrobku či služby, spôsob použitia, montáže a údržby a nebezpečenstvo, ktoré z neho vyplýva. Informácie aj o podmienkach skladovania.

Uvádzanie ceny vrátane DPH a dostupnosť tovaru.

Potvrdenie objednávky

Musíte zákazníkovi odoslať potvrdenie s predpísanými povinnými informáciami.

Označenie výrobkov

Musí byť v slovenskom jazyku. Rovnako aj návod na použitie.

Registračná pokladňa a doklad o kúpe

Platba s osobným vyzdvihnutím vyžaduje registračnú pokladňu. Pri nákupe v e-shope musíte vystaviť doklad o kúpe.

Predaj použitého tovaru

Tovar s vadou musí byť označený v e-shope aj na doklade o kúpe.

Registrácia pre DPH

Pri prekročení sumy za nakúpený tovar zo zahraničia v kalendárnom roku v sume 14.000 EUR a viac, sa musíte registrovať na daňovom úrade pre DPH.

Sklad

Pozrite si požiadavky na sklad potravín a informácie od hygieny.

Registrácia na Štátnej veterinárnej a potravinovej správe

Pri predaji potravín cez e-shop sa musíte zaregistrovať na regionálnej veterinárnej a potravinovej správe.

Výdajné miesto

Výdaj tovaru na osobnom mieste nemusí byť nahlásený ako prevádzkareň.