• Home
  • Rady a tipy
  • Čo je odborná spôsobilosť pre vykonávanie epidemiologicky závažných činností

Čo je odborná spôsobilosť pre vykonávanie epidemiologicky závažných činností

By on 11 novembra, 2022 0 3182 Views

V tomto článku si povieme, čo sú epidemiologicky závažné činnosti, kto musí mať osvedčenie, koľko stojí skúška, kto vydáva osvedčenie a akú žiadosť treba vypísať.

Epidemiologicky závažná činnosť sa chápe ako činnosť, ktorou možno pri zanedbaní postupov správnej praxe a pri nedodržaní zásad osobnej hygieny spôsobiť alebo šíriť prenosné ochorenie.

Odborná spôsobilosť pre vykonávanie epidemiologicky závažných činností je preukázanie požadovaného vzdelania a odbornej praxe alebo úspešné vykonanie skúšky. Odbornú spôsobilosť musia mať napríklad pracovníci a zamestnanci v reštauráciách, výrobniach potravín, obchodoch s potravinami, v masážnych salónoch a pod. Výnimkou sú brigádnici – v prípade krátkodobého vykonávania činnosti v sezónnych aktivitách nepotrebujú preukazovať odbornú spôsobilosť a stačí im zdravotný preukaz.

Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na vykonávanie epidemiologicky závažných činností vydáva regionálny úrad verejného zdravotníctva po úspešnom vykonaní skúšky.

Pre absolvovanie skúšok je potrebné vyplniť a podať žiadosť o overenie odbornej spôsobilosti  na vykonávanie epidemiologicky závažných činností a o vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti.

Študijný materiál na skúšky pre pracovníkov, ktorí prichádzajú do styku s potravinami, si môžete stiahnuť tu.

Po úspešnom absolvovaní skúšky vám najneskôr do 15 dní bude vydané osvedčenie.