SOI A TAJNÝ NÁKUP VO VAŠOM OBCHODE

By on 1 novembra, 2022 0 756 Views

Vedeli ste, že Slovenská obchodná inšpekcia môže vo vašom obchode alebo e-shope urobiť tajný nákup bez toho, aby ste o tom vedeli? Tovar vám môže vrátiť späť a vy im musíte vrátiť peniaze. Prečítajte si podrobnosti o kontrolnom nákupe.

Slovenská obchodná inšpekcia je opravená vykonať vo vašej predajni alebo e-shope kontrolný nákup.

Tento kontrolný nákup môže spraviť v utajení, teda bez toho, aby ste o tom vopred vedeli. Obchodnej inšpekcii to umožňuje Zákon o štátnej kontrole 128/2002.

Ak SOI urobí u vás kontrolný nákup, potom vám to musí do 30 dní od prevzatia tovaru oznámiť.

Tovar, ktorý u vás SOI v rámci kontroly nakúpila, vám môže do 30 dní od prevzatia vrátiť späť. Vy ste povinný tovar vziať späť a vrátiť obchodnej inšpekcii peniaze a to do 15 dní od vrátenia výrobku.

Náklady spojené s vrátením tovaru (napríklad poštovné) hradí SOI.

Ak SOI použije tovar ako vzorku na skúšku pre overenie bezpečnosti, kvality a zhody výrobkov a ukáže sa, že deklarovaná bezpečnosť alebo kvalita nevyhovuje požiadavkám (alebo ak nie je zabepečená tzv. zhoda – napr. CE označenie), potom ste povinný uhradiť náklady týchto vzoriek a skúšok.

Mimochodom, SOI môže pre kontrolný nákup využiť aj deti – napríklad v prípade, ak si chcú overiť, či predajca predá tabakové výrobky či alkohol neplnoletej osobe.