Articles Posted by Lukas Lacko

E-shop a potvrdenie objednávky (zmluvy)

by on 25 marca, 2022 0

Čo všetko musí obsahovať potvrdenie objednávky v e-shope? Keď zákazník spraví objednávku ste povinný mu doručiť potvrdenie o uzavretí zmluvy, e-mailom alebo písomne na papieri, bezodkladne po uzavretí zmluvy (teda odoslaní objednávky), no najneskôr spolu s dodaním tovaru. Čo všetko musí obsahovať potvrdenie objednávky? vlastnosti tovaru alebo charakter služby obchodné meno a sídlo (miesto podnikania), tel. číslo a e-mail, adresu, kde […]

Čítať viac

E-shop a poškodená zásielka pri doručení

by on 25 marca, 2022 0

Zákazník nahlási, že zásielka z e-shopu mu prišla poškodená. Kto je za to zodpovedný a ako to riešiť so zákazníkom? Prevádzkovateľ e-shopu je zodpovedný za doručenie aj stav v akom bola zásielka doručená. Zákazník musí dostať tovar v poriadku bez ohľadu na druh prepravy. Reklamáciu od zákazníka musíte vybaviť Zákazník má právo na reklamáciu tovaru. Ak zákazník oznámi poškodenie […]

Čítať viac

Prevádzkovatelia e-shopov, nákup tovaru zo zahraničia a DPH

by on 25 marca, 2022 0

Niektorí prevádzkovatelia e-shopu – neplatitelia DPH – netušia o povinnosti, ktorá sa ich týka pri nákupe tovaru z iných krajín EÚ pri prekročení istého objemu nákupov. Ak pre svoje podnikanie nakupujete tovar z iných krajín EÚ a nie ste platiteľom DPH, pri prekročení istej hranice objemu nákupu sa budete musieť registrovať pre DPH. Touto hranicou je suma 14.000 […]

Čítať viac

Posiela vám Facebook linky na erotické videá alebo videá s vašou profilovou fotkou?

by on 25 marca, 2022 0

Podivné odkazy na erotické videá? Označujú vás priatelia na takýchto odkazoch? Odosielajú sa z vášho profilu správy a príspevky s odkazmi na erotické videá? Vírus šíril ako odkaz na erotické video, poslednú dobu sa podobný vírus šíri v správe alebo na FB nástenke ako odkaz na video s vašou profilovou fotkou. Ak na odkaz kliknete, presmeruje […]

Čítať viac

Čo musí obsahovať doklad o kúpe

by on 2 marca, 2022 0

Čo musí byť uvedené na doklade o kúpe? Na čo si dať pozor a na čo nezabudnúť? Aký je rozdiel medzi dokladom z registračnej pokladne a dokladom o kúpe? Podľa zákona každý predávajúci, ktorý predáva tovar alebo poskytuje služby, musí vydať zákazníkovi doklad o kúpe. Nie vždy to musí byť doklad z registračnej pokladnice – môže to byť napr. paragón alebo […]

Čítať viac

Čo je zdravotná spôsobilosť (zdravotný preukaz) v potravinárstve

by on 2 marca, 2022 0

Na čo slúži potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti? Kto ho musí mať? Kto vystavuje zdravotný preukaz? Slovenská legislatíva hovorí (konkrétne vyhláška č. 585/2008),  že epidemiologicky závažnú činnosť pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov, môže vykonávať len osoba odborne a zdravotne spôsobilá. Zdravotná spôsobilosť sa preukazuje zdravotným preukazom. Zdravotná spôsobilosť je jednou z podmienok, ktorú musia mať zamestnanci […]

Čítať viac

Čo je podnikanie?

by on 2 marca, 2022 0

Aká je definícia podnikania? Čo znamená podnikanie podľa obchodného zákonníka? Kto je podnikateľ? Neexistuje žiadna jednoznačná definícia pojmu podnikanie. Slovenský Obchodný zákonník hovorí, že: podnikanie je sústavná činnosť uskutočňovaná podnikateľom vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť s cieľom dosiahnuť zisk. Iná definícia hovorí, že: podnikanie je cieľavedomá ľudská činnosť vykonávaná za účelom uspokojovania vlastných potrieb podnikateľa prostredníctvom uspokojovania potrieb iných. […]

Čítať viac

Čo je HORECA?

by on 2 marca, 2022 0

Čo znamená skratka HORECA a akého sektoru podnikania sa týka? HORECA je odvetvie hotelov, reštaurácií a stravovacích služieb – gastronómie. Skratka HORECA pochádza z anglických slov HOtel – REstaurant – CAffe (hotely, reštaurácie, kaviarne). Odvetvie HORECA zahŕňa: hotely a motely (s alebo bez reštaurácie), kempingy a iné krátkodobé formy ubytovania, mládežnícke ubytovne a horské ubytovne, auto kempingy, vrátane plôch pre […]

Čítať viac

Čo je a čo nie je prevádzkareň

by on 2 marca, 2022 0

Ktoré priestory sa považujú za prevádzkareň? Ak podnikám z bytu či domu, je to prevádzkareň? Čo je prevádzkareň Prevádzkarňou je priestor, kde sa živnosť prevádzkuje. Miesto, kde podnikateľ alebo jeho zamestnanci vykonávajú samostatnú podnikateľskú činnosť. Môže ísť o predajňu, výrobňu, kozmetický salón, penzión, reštauráciu a pod. Čo nie je prevádzkareň Miesto podnikania (adresa, kde podnikateľ prijíma poštu […]

Čítať viac

Čo by mal obsahovať podnikateľský zámer

by on 2 marca, 2022 0

Čo by mal obsahovať podnikateľský plán pre získanie príspevku na podnikanie? Aký by mal mať rozsah a štruktúru? V dnešnom článku sa pozrieme na náležitosti podnikateľského zámeru, čo a akú formu podnikateľského zámeru vyžaduje Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny pre získanie príspevku na podnikanie. Rozsah Podnikateľský zámer pre účely získania príspevku pre podnikanie by mal mať minimálne […]

Čítať viac