Prevádzkujete kaderníctvo? Pozor na tieto časté chyby

By on 15 novembra, 2022 0 708 Views

Máte kadernícky salón? A vedeli ste, že zákazníčka môže reklamovať účes aj po mesiaci? A máte v prevádzke reklamačný poriadok? A čo evidencia reklamácií? Prečítajte si, na čo si dať pozor v kaderníctve.

Ak prevádzkujete kaderníctvo alebo holičstvo, možno vás nasledujúce informácie prekvapia. Prinášame zopár tipov, ako sa v kaderníctve vyhnete pokutám.

Záručná doba v kaderníctve

Záručná doba na služby je u nás 3 mesiace. To sa vzťahuje aj na kadernícke služby. To znamená, že zákazníčky majú až trojmesačnú záručnú dobu na účes, farbenie vlasov či inú úpravu zovňajšku, ktorú im vykonáte.

...

V reklamačných poriadkoch kaderníctiev často nájdete rôzne ustanovenia, ktoré obmedzujú reklamáciu na účes, trvalú, predĺženie vlasov či farbenie vlasov.  Avšak záručnú dobu nemôžete nikdy skrátiť a ani odoprieť zákazníkovi právo na reklamáciu.

Teda nie je možné uvádzať napríklad:

  • „Účes je možné reklamovať len na mieste“
  • „Farbenie vlasov musí zákazník reklamovať najneskôr do troch dní“
  • „Nespokojnosť so strihom musí zákazník vyjadriť hneď na mieste; neskoršia reklamácia nie je možná“.

Ak sa vaša zákazníčka rozhodne reklamovať poskytnutú službu hoci aj po mesiaci, reklamáciu musíte prijať a riadne vybaviť. Samozrejme, uplatnenú reklamáciu môžete aj zamietnuť, avšak musíte ju riadne prijať a zaevidovať. Prečítajte si, kedy môžete a kedy nemôžete odmietnuť prijatie reklamáciu.

Evidencia reklamácií

Pripomíname, že si v kaderníctve musíte viesť evidenciu reklamácií. A to aj v prípade, ak ste doposiaľ žiadnu reklamáciu nemali.

Táto povinnosť sa netýka samozrejme len kaderníckeho salónu, ale všetkých predávajúcich, ktorí poskytujú služby alebo predávajú tovar. Prečítajte si, ako viesť evidenciu reklamácií, ak ste ešte žiadnu nemali.

Predávate aj tovar?

Ak v kaderníctve predávate aj nejaký doplnkový tovar, napríklad rôzne kozmetické prípravky na vlasy, vlasové doplnky a pod. a máte takéto výrobky vystavené v salóne, nezabudnite ich označiť predajnou a jednotkovou cenou.

Skontrolujte si, či máte tovar správne označený – teda či sú informácie na obale v slovenskom jazyku a či sú preložené aj bezpečnostné informácie a návod či inštrukcie na používanie.

Pozrite sa, ako má byť označený tovar cenou.

Názov služby na doklade

Dôležitá vec, na ktorú by ste nemali zabudnúť, je názov poskytovanej služby na doklade o kúpe. Na bločku z registračnej pokladne musíte mať uvedený konkrétnu službu, ktorú ste zákazníkovi poskytli.

Nestačí teda uviesť na bločku len „kadernícke služby“, ale musí byť na ňom uvedená samotná služba, napríklad „strihanie“, „farbenie vlasov“ a pod.

Prečítajte si, čo musí byť uvedené na doklade o kúpe.

Reklamačný poriadok

Každý predávajúci musí mať v prevádzke uvedený reklamačný poriadok. Výnimkou nie je ani kadernícky salón. Aj tu musíte mať vyvesený reklamačný poriadok. Ten musí byť umiestnený na mieste, ktoré je dostupné zákazníkom. Ak máte reklamačný poriadok vypracovaný, ale máte umiestnený v šuflíku alebo niekde za pokladňou, tak ako by ani neexistoval.

Pozrite si, čo všetko musí byť uvedené v reklamačnom poriadku. Nezabudnite ani na uvedenie informácie o alternatívnom riešení sporov.

Tip: Potrebujete vypracovať reklamačný poriadok pre vaše kaderníctvo? Kontaktujte nás a my vám radi pomôžeme.

Cenník služieb

V kaderníckom salóne musíte mať vyvesený cenník služieb. Musia v ňom byť uvedené všetky služby, ktoré v prevádzke poskytujete.

Cenník môžete mať zavesený na stene alebo napríklad vytlačený na A4-ke na stole či predajnom pulte.

Podrobnejšie informácie o cenníku služieb v prevádzke nájdete v našom článku Poradňa: Musím mať v prevádzke vyvesený cenník služieb?

Ďalšie povinnosti

Nezabudnite, že v kaderníckom salóne musíte používať registračnú pokladňu. A to aj v prípade, ak prijímate platby kartou. Z toho vyplýva aj povinnosť zverejniť vzor pokladničného dokladu. Prečítajte si, čo sa stane, ak zákazníkovi nevydáte bloček z registračnej pokladne.

Skontrolujte si, či máte správne označenú prevádzku kaderníctva. Vaši zamestnanci v salóne musia byť tiež označení či odlíšení od zákazníkov.

Samozrejmosťou je, že vaša prevádzka kaderníckeho salónu musí mať schválenie od hygieny.