• Home
  • Rady a tipy
  • Finančný jazyk pre podnikateľov – termíny, ktoré treba poznať

Finančný jazyk pre podnikateľov – termíny, ktoré treba poznať

By on 30 októbra, 2023 0 586 Views

Podnikanie prináša mnoho výziev a rozhodnutí, najmä v oblasti financií. Pre začínajúcich podnikateľov a aj tých, ktorí už majú skúsenosti, môže byť finančný jazyk niekedy záhadný. V tomto článku sa pozrieme na základné finančné pojmy, ktoré by mal každý podnikateľ poznať, a vysvetlíme, ako tieto pojmy ovplyvňujú váš biznis.

ROI (Return on Investment) – návratnosť investície

ROI je miera, ktorá meria, koľko zisku (alebo straty) generuje investícia vzhľadom na jej náklady. Výpočet ROI môže byť jednoduchý – (Zisk z Investície – Náklady na Investíciu) / Náklady na Investíciu. Vyšší ROI znamená lepšiu návratnosť investície, čo je dôležité pre hodnotenie efektívnosti projektov a rozhodovanie o investíciách.

Cash Flow – tok hotovosti

Cash flow predstavuje príjem a výdavky vo vašom podniku, ktoré sú k dispozícii v hotovosti. Je to kľúčový parameter, pretože aj keď máte vysoký obrat, môžete mať problémy, ak nemáte dostatok hotovosti na pokrytie bežných nákladov. Riadny cash flow je nevyhnutný pre prevádzku, investície a splácanie dlhu.

Rozpočet – plán výdavkov a príjmov

Rozpočet je plán, ktorý predpokladá očakávané príjmy a výdavky na určité obdobie. Pomáha podnikateľom plánovať a riadiť svoje financie. Je dôležité sledovať skutočné výsledky v porovnaní s rozpočtom a prijímať opatrenia na dosiahnutie cieľov.

Aktíva a pasíva – bilančná rovnováha

Aktíva sú hodnoty, ktoré podnik vlastní alebo na ne nárokuje. Pasíva sú záväzky, ktoré musí podnik splatiť. Bilancia medzi aktívami a pasívami je dôležitá pre hodnotenie finančnej stability a schopnosti splatiť dlhy.

EBITDA – zisk pred úrokmi, daňmi, pdpisom a amortizáciou

EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) je ukazovateľ ziskovosti, ktorý meria zisk pred vplyvom úrokov, daní, odpisu a amortizácie. Je to užitočný parameter pre porovnávanie výkonnosti podnikov, pretože nezávisí od štruktúry kapitálu ani daňových sadzieb.

Kapitál

Kapitál sa odkazuje na finančné zdroje, ktoré podnik používa pre svoju činnosť. Môže zahrňovať vlastný kapitál (peniaze vlastníkov), pôžičky, akcie a iné formy financovania.

Likvidita – schopnosť zmeniť aktíva na hotovosť

Likvidita je platovna schopnosť a znamená schopnosť zmeniť aktíva na hotovosť bez straty hodnoty. Je dôležitá pre rýchle riešenie neočakávaných nákladov alebo príležitostí. Vysoká likvidita je výhodou pre podnikanie.

Zoznam týchto základných finančných pojmov nie je vyčerpávajúci, no je dobrým začiatkom pre lepšie porozumenie finančnej stránky vášho podniku. Poznanie týchto pojmov vám umožní efektívnejšie riadenie financií, lepšie rozhodovanie a rast vášho podniku. Nebojte sa poradiť s odborníkom na finančnú stratégiu, ak potrebujete ďalšie vedenie.