Čo potrebujete na odklad daňového priznania?

by on 18 decembra, 2022 0

Radi by sme vám poskytli informácie o možnosti odkladu daňového priznania v Slovenskej republike. V prvom rade je dôležité spomenúť, že daňové priznanie je povinnosťou pre všetkých daňovníkov, ktorí sú povinní platiť dane v Slovenskej republike. Daňové priznanie sa podáva k dátumu, ktorý stanoví daňový úrad v závislosti od typu dane, ktorú daňovník platí....

Čítať viac

Ako na predaj alkoholu (povolenie na predaj liehu)

by on 15 novembra, 2022 0

Aké povolenie musíte mať, ak chcete predávať alkohol? Kde podať žiadosť? Koľko trvá schválenie žiadosti? Čo musí obsahovať žiadosť a jej prílohy? Ak chcete v obchode alebo reštaurácii predávať aj tzv. tvrdý alkohol (alkohol vo fľašiach „s kolkami“), budete na to potrebovať povolenie na predaj spotrebiteľského balenia liehu (označuje sa aj skratkou SBL). Túto „licenciu“ na...

Čítať viac

Živnostník (SZČO) a účet v banke

by on 15 novembra, 2022 0

Musí mať živnostník účet v banke? Musí si SZČO otvoriť podnikateľský účet alebo stačí osobný účet? Prečítajte si, prečo je vhodné otvoriť si pre podnikanie osobitný účet. Ako živnostník nie ste povinný vlastniť účet v banke. Podnikať môžete aj bez bankového účtu. V dnešnej dobe je však len málo oblastí podnikania, kde si vystačíte...

Čítať viac

Absurdná povinnosť: evidencia neexistujúcich reklamácií

by on 15 novembra, 2022 0

Viete, že musíte viesť evidenciu reklamácií, aj keď žiadne nemáte? Pýtate sa, ako môžete evidovať niečo, čo neexistuje? Ako môžete evidovať dátum uplatnenia reklamácie, jej spôsob vybavenia a poradové číslo, ak takáto reklamácia ešte neexistuje? SOI ani naše súdy to nezaujíma. Každý predávajúci je povinný viesť si evidenciu reklamácií. Prikazuje to Zákon na ochranu...

Čítať viac

Čo by mal obsahovať podnikateľský zámer

by on 15 novembra, 2022 0

Čo by mal obsahovať podnikateľský plán pre získanie príspevku na podnikanie? Aký by mal mať rozsah a štruktúru? V dnešnom článku sa pozrieme na náležitosti podnikateľského zámeru, čo a akú formu podnikateľského zámeru vyžaduje Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny pre získanie príspevku na podnikanie. Rozsah Podnikateľský zámer pre účely získania príspevku pre podnikanie by mal...

Čítať viac

Podnikatelia a koncesionárske poplatky

by on 15 novembra, 2022 0

Máte viac ako dvoch zamestnancov? Viete, že vtedy musíte platiť koncesionárske poplatky? Od čoho závisí výška poplatkov? Týka sa to len firiem alebo aj živnostníkov (SZČO)? Táto povinnosť sa vzťahuje aj na právnické osoby (napríklad sro-čky), ale aj na živnostníkov (SZČO), pokiaľ zamestnávajú viac ako 2 ľudí. Kto je zamestnanec Do počtu zamestnancov sa počítajú tie osoby, ktoré zamestnávate...

Čítať viac

Ako správne označiť textilné výrobky

by on 14 novembra, 2022 0

Ako musia byť označené textilné výrobky, aké informácie na etikete nesmú chýbať, a ktoré výrobky majú výnimku? Na textilných výrobkoch musí byť označenie: Materiálového zloženia Spôsob údržby Materiálové označenie Údaje o materiálovom zložení musia byť uvedené na etikete alebo uvedené iným spôsobom (natlačené na vnútornej strane oblečenia). Označenie musí byť trvalé, ľahko čitateľné, viditeľné a prístupné. Etiketa so zložením musí byť pevne...

Čítať viac

Čo je zdravotná spôsobilosť (zdravotný preukaz) v potravinárstve

by on 14 novembra, 2022 0

Na čo slúži potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti? Kto ho musí mať? Kto vystavuje zdravotný preukaz? Slovenská legislatíva hovorí (konkrétne vyhláška č. 585/2008),  že epidemiologicky závažnú činnosť pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov, môže vykonávať len osoba odborne a zdravotne spôsobilá. Zdravotná spôsobilosť sa preukazuje zdravotným preukazom. Zdravotná spôsobilosť je jednou z podmienok, ktorú musia mať...

Čítať viac

Čo je a čo nie je prevádzkareň

by on 14 novembra, 2022 0

Ktoré priestory sa považujú za prevádzkareň? Ak podnikám z bytu či domu, je to prevádzkareň? Čo je prevádzkareň Prevádzkarňou je priestor, kde sa živnosť prevádzkuje. Miesto, kde podnikateľ alebo jeho zamestnanci vykonávajú samostatnú podnikateľskú činnosť. Môže ísť o predajňu, výrobňu, kozmetický salón, penzión, reštauráciu a pod. Čo nie je prevádzkareň Miesto podnikania (adresa, kde podnikateľ prijíma...

Čítať viac