Živnostník (SZČO) a účet v banke

By on 15 novembra, 2022 0 2252 Views

Musí mať živnostník účet v banke? Musí si SZČO otvoriť podnikateľský účet alebo stačí osobný účet? Prečítajte si, prečo je vhodné otvoriť si pre podnikanie osobitný účet.

Ako živnostník nie ste povinný vlastniť účet v banke. Podnikať môžete aj bez bankového účtu. V dnešnej dobe je však len málo oblastí podnikania, kde si vystačíte s hotovosťou a nebudete potrebovať bankový účet. Ak budete prijímať platby len v hotovosti, vo väčšine prípadov budete potrebovať registračnú pokladňu.

Od apríla 2013 navyše platí zákon, ktorý obmedzuje prijatie alebo vydanie hotovostných platieb. Ako živnostník nemôžete nikomu zaplatiť alebo prijať platbu vyššiu než 5 000 EUR. Prečítajte si viac o zákaze hotovostných platieb v podnikaní.

Preto sa zriadeniu bankového účtu asi nevyhnete.

Nepoužívajte na podnikanie súkromný účet

Odporúčame však, aby ste si zriadili osobitný účet v banke, ktorý budete používať len na podnikanie.

Ak už máte svoj súkromný účet v banke, je vhodné, aby ste si tento účet zachovali ako „súkromný“, t.j. nepoužívali pre podnikanie. Založte si radšej nový účet. Prečo? Sú na to minimálne štyri dobré dôvody.

  1. Prvým dôvodom je fakt, že číslo účtu, ktorý budete používať na podnikanie, budete musieť nahlásiť na daňový úrad. Všetky pohyby na tomto účte budete musieť evidovať v účtovníctve. Každý nákup v hypermarkete, za ktorý zaplatíte bankovou kartou, každý výber z bankomatu, každú operáciu na účte budete musieť evidovať v účtovníctve a všetky Vaše súkromné operácie na účte budú k dispozícii daňovému úradu.
  2. Druhým dôvodom je samotná náročnosť v prípade vedenia účtovníctva. Každý jeden pohyb na účte budete musieť viesť v účtovníctve – to znamená omnoho práce naviac, ak si budete viesť účtovníctvo sami. Pozrite si Váš výpis zo súkromného účtu – koľko pohybov máte priemerne za mesiac? Presne o toľko práce naviac Vás čaká pri vedení účtovníctva.
  3. Tretí dôvod úzko súvisí s druhým dôvodom – ak zveríte vedenie účtovníctva firme či externému účtovníkovi, tak tí si často účtujú svoje služby od počtu zaúčtovaných dokladov. Ak budete súkromný účet používať aj na podnikateľské účely, môžu sa Vám takto zbytočne zvýšiť náklady.
  4. Štvrtým dôvodom je prehľadnosť – možno bude pre Vás užitočné oddeliť súkromné veci od podnikateľských, aby ste mali napríklad lepší prehľad o Vašich súkromných verzus podnikateľských príjmoch a výdavkoch.

Nemusíte mať „podnikateľský účet“

Ak sa rozhodnete založiť si pre podnikateľské účely osobitný účet v banke, je dobré vedieť, že nie ste povinný otvoriť si „podnikateľský účet“. Banka sa Vás bude prirodzene snažiť nahovoriť na otvorenie „podnikateľského účtu“, ktorého vedenie je väčšinou drahšie ako bežný účet súkromnej osoby.

Ako živnostník však môžete na podnikanie používať bežný osobný účet.

Časom uvidíte, koľko pohybov a operácií budete mať na svojom účte na podnikanie a potom sa môžete rozhodnúť svoj účet zmeniť buď na podnikateľský, alebo zmeniť balík služieb na vyšší typ (t.z. drahší typ 🙂

Kde si založiť bankový účet

Ak nechcete platiť poplatky za účet, viacero bánk, najmä internetových, ponúka bezplatné vedenie účtu (Zuno, mBank, Fio…).

Aj k bezplatnému účtu dostanete platobnú kartu, takže ho môžete využívať plnohodnotne.

Vaše povinnosti

Ak si živnosť ešte len zakladáte, otvorte si rovno aj samostatný bankový účet ešte pred povinnou registráciou na daňovom úrade. Nemusíte potom dodatočne nahlasovať zriadenie nového bankového účtu. Registrovať sa na daňovom úrade musíte do konca kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom ste získali živnostenské oprávnenie.

Ak už živnosť máte a otvárate si nový bankový účet, alebo ho meníte, musíte to oznámiť daňovému úradu do 30 dní. Oznámenie môžete podať aj elektronicky, ale stačí toto oznámenie odoslať poštou. Oznámenie môže mať úplne jednoduchú podobu, napríklad vo Worde napíšete:

Daňový úrad Pezinok
Ulica a číslo
PSČ a mesto

Vec: Oznámenie o otvorení účtu pre podnikateľské účely

Vážený daňový úrad,
týmto Vám oznamujem otvorenie účtu, ktorý bude využívaný na podnikanie.
Číslo účtu je SK0302000000003004770058.

S pozdravom,
meno a priezvisko
podpis

V Limbachu, dňa 1.1.2015