• Home
 • Povinnosti
 • Poplatky za obal na jedlo. Môže si ich prevádzka účtovať?

Poplatky za obal na jedlo. Môže si ich prevádzka účtovať?

Avatar photo By on 15 novembra, 2022 0 9762 Views

Ak robíte donášku jedla či predávate jedlo „so sebou” a účtujete si poplatky za obal, koledujete si o problém. Porušujete totiž zákon a hrozí vám pokuta v stovkách eur. Je dovolené účtovanie poplatkov za obal na jedlo vo výnimočných situáciách? Prezradíme vám to.

Môže si predávajúci účtovať poplatky za obal na jedlo?

Odpoveď je jasná. Platí veľké NIE. Ak predávate jedlo „so sebou”, prípadne robíte roznášku jedla, za obal si nemôžete účtovať žiaden poplatok. Obal nemôže byť spoplatnený na základe zákona č. 250/2007 o ochrane spotrebiteľa. Sankcie za spoplatnenie obalu sa pohybujú vo výške od 200 do 300 €.

Zákon jasne hovorí o tom, že predávajúci má povinnosť, aby výrobok predával v hygienických obaloch, prípadne výrobok počas predaja balil do hygienického obalu, ak to vyžaduje povaha konkrétneho produktu. Ak ide o samoobslužný, prípadne ambulantný predaj, predávajúci je povinný kupujúcemu poskytnúť obal.

Čo sa týka nákladov na obal a balenie produktu, náklady za ne hradí predajca. Jednoducho povedané, predajca vám musí poskytnúť obal na jedlo zdarma, prípadne je obal zahrnutý v cene jedla. Dodržiavanie týchto povinností kontroluje SOI.

Vedeli ste, že…

za obal vám môže byť v gastro prevádzke účtovaný poplatok? Gastro prevádzky musia splniť povinnosť na poskytnutie adekvátneho obalu, a to tým, že vám podajú jedlo na tanieri. Ak požadujete, aby vám predajca zadovážil iný obal, predávajúci si tento typ obalu môže zaúčtovať. Platí, že vy ako spotrebiteľ musíte byť o cene obalu vopred informovaný.

Ako je to s donáškovými službami?

V rámci predaja jedla prostredníctvom roznáškovej služby nejde o konzumáciu jedla v konkrétnej prevádzkovej jednotke. Jedlo, ktoré si objednáte, je vám doručené za poplatok na vopred dohodnuté miesto. V tomto okamihu nie je povinnosť predávajúceho, ktorý musí baliť jedlo do hygienicky nezávadných obalov, splnená. 

Je to z toho dôvodu, že jedlo vám nie je naservírované na tanier ihneď, ako v prevádzke. Predávajúci musí poskytnúť obal, ktorý spĺňa hygienické normy, aby vám bolo jedlo doručené v adekvátnej kvalite. 

V rámci rozvozu a donášky jedla je predávajúci povinný poskytovať hygienické obaly. Náklady na obal v tomto prípade znáša predajca, nie spotrebiteľ.

Ktorých zariadení sa týka zákaz účtovania poplatkov?

Zákaz účtovania poplatkov za obal na jedlo musia dodržiavať:

 • predajne, ktoré ponúkajú sudové víno a čapujú ho do fliaš z plastu
 • cukrárne, ktoré si nemôžu účtovať poplatky za škatuľu na koláče
 • bufety, stánky, trhy (ambulantný predaj), ktoré balia jedlo/potraviny so sebou
 • pizzerie, ktoré si nemôžu účtovať poplatok za škatuľu
 • reštauračné zariadenia, ktoré balia menu do obalov z polystyrénu.

Ambulantný predaj

Ako sme už spomínali, nariadenia sa týkajú aj tejto formy predaja výrobkov. 

Ambulantný predaj zahŕňa:

 • sezónny predaj realizovaný na verejnom mieste
 • predaj v stánku
 • predaj výrobkov na prenosných zariadeniach
 • predaj v predajni, ktorá je pojazdná.

Ambulantný predaj vidíme najmä pri predaji výrobkov na jarmoku, vianočných trhoch či predaj na letných terasách pred kaviarňami.

Požiadavky na ambulantný predaj

Aj tento typ predaja musí spĺňať určité hygienické požiadavky. Podnikateľ musí zabezpečiť teplú a studenú pitnú vodu, hoci v tomto prípade dané opatrenie zastrešuje prenajímateľ trhového miesta. Dôležité je zabezpečenie adekvátneho spôsobu hygienického skladovania či likvidácie odpadu. 

Nemenej podstatné je zabezpečovanie primeraného zariadenia na dodržiavanie osobnej hygieny, a to najmä pri príprave jedla, kedy je nutný dvojdrez či dve umývadlá. Je nutná lokalizácia potravín v priestore prevádzky tak, aby nedošlo k ich kontaminácii.

Dôležité je aj monitorovanie primeraných teplotných podmienok potravín a vybavenie prevádzky vyhovujúcim zariadením, ktoré túto podmienku naplní.

2 kľúčové požiadavky na ambulantný predaj

Suroviny a všetky zložky, ktoré sú skladované, musia byť uchované vo vyhovujúcich podmienkach. Nesmie dôjsť k ich kazivosti a kontaminácii. 

Potraviny na všetkých stupňoch produkcie, distribuovania či spracovania, musia byť chránené pred kontamináciou. Potraviny musia byť vhodné na ľudskú spotrebu.

Každý prevádzkovateľ je povinný spĺňať požiadavky na správnu výrobnú prax. Potraviny, ktoré majú byť chladené, nesmie skladovať mimo boxu na chladenie a ohrozovať zdravie spotrebiteľa.

Záver

Hoci SOI neustále kladie dôraz na to, aby náklady za obal niesol predávajúci, stále sa nájdu prípady, kedy je zákon porušený. Ak sa vám niekedy stane, že vám prevádzkovateľ naúčtuje poplatok za obal na jedlo, ohraďte sa. Paradoxne, ušetríte peniaze nielen sebe, ale aj predávajúcemu, ktorý sa vyhne pokute.

Foto: Unsplash.com