Kto je spotrebiteľ?

Avatar photo By on 5 novembra, 2022 0 2735 Views

Vyznať sa v zákonoch je niekedy náročné aj pre tých najlepších. Pozreli sme sa preto na to, kto je spotrebiteľ a aké sú jeho práva. Priblížili sme ich z dôvodu, aby vás zložité pojmy neodradili. Každý správny spotrebiteľ by si mal byť vedomý, čoho sa môže dožadovať v prípade problému.

Kto je to? 

Spotrebiteľ je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci svojej podnikateľskej činnosti. Taktiež nekoná ani v rámci povolania alebo zamestnania. Osoba, ktorá nie je spotrebiteľom v zmysle zákona, nemá nárok bezdôvodne vrátiť tovar. Rovnako nemá nárok na odstúpenie od zmluvy a ani nárok na 2-ročnú záručnú dobu. Týka sa to aj vybavenia reklamácie do 30 dní.

Vedeli ste, že … 01.05.2014 nastala novelizácia zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa? V nej boli z definície spotrebiteľa vylúčené právnické osoby, ktoré nakupujú výrobky a služby pre osobnú potrebu alebo príslušníkov svojej domácnosti.

Zákon o ochrane spotrebiteľa

Spotrebiteľ a predávajúci pri predaji tovaru a poskytovaní služieb uzatvárajú spotrebiteľskú zmluvu, pričom v tomto vzťahu je spotrebiteľ chránený zákonmi prijatými na ochranu spotrebiteľa spotrebiteľskou zmluvou. Zmluva nemôže byť uzatvorená medzi dvoma podnikateľmi alebo medzi dvoma fyzickými osobami, čiže nepodnikateľmi.

zdroj: pixabay.com

Spotrebiteľ sa väčšinou v tomto zmluvnom vzťahu považuje za menej skúsenú osobu, ktorá pre svoju vlastnú užívateľskú potrebu uzatvorila zmluvu na dodanie tovaru alebo poskytnutie služby. Predávajúci, ktorý koná v rámci svojho podnikania alebo profesie, pozná ponúkaný tovar a služby, čo ho oproti spotrebiteľovi stavia do výhody. Je skúsenejší v oblasti trhu a lepšie sa orientuje v právnych postupoch. Oproti spotrebiteľovi má silnejšie postavenie. 

Zhrnutie

Laicky povedané: Zákazník nakupujúci tovar pre osobné účely sa nazýva spotrebiteľ. Jeho veľkou výhodou je, že napriek neznalosti tovaru je chránený zákonom. Nemusí sa preto obávať nakupovania. Ak by tovar nevyhovoval, má právo na jeho vrátenie.