Ako založiť živnosť

By on 5 novembra, 2022 0 898 Views

Ako založiť živnosť – živnostenský list, živnostenský úrad, potrebné dokumenty, žiadosti, poplatky…

Živnosť je sústavná činnosť prevádzkovaná samostatne, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, za účelom dosiahnutia zisku a za podmienok ustanovených zákonom.

V podstate takmer každý, kto chce na Slovensku podnikať, potrebuje živnosť  (isté typy podnikania je možné vykonávať aj bez živnosti – napríklad finančné sprostredkovanie). V zákone sa nepíše, ktoré činnosti sú živnosťou, no zákon vymenúva činnosti, ktoré živnosťou nie sú.

Živnosť môžete prevádzkovať ako fyzická alebo ako právnická osoba.

Pre získanie živnosti musíte splniť tri základné podmienky:

  • min. vek 18 rokov,
  • spôsobilosť na právne úkony,
  • bezúhonnosť.

Ak už viete, v akej oblasti chcete podnikať, musíte si overiť, pod ktorý typ živnosti táto oblasť patrí. Môžu to byť živnosti ohlasované alebo tzv. koncesované