Articles Posted by Lukas Lacko

Nové pravidlá pre označenie potravín (2022)

by on 25 marca, 2022 0

Prečítajte si doplňujúce zmeny k označovaniu potravín, o ktorých sa bude rokovať v roku 2022. Pravidlá označovania potravín: V prípade balených potravín musia byť povinné informácie uvedené priamo na obale potraviny, alebo na etikete pripojenej k obalu. Všetky informácie musia byť na obaloch v slovenčine. Označenie alergénov Informácie musia byť jasne odlíšené od zvyšnej časti zoznamu zložiek, len v časti „Zloženie“. V zložení […]

Čítať viac

Minimálne odvody na sociálne a zdravotné poistenie v roku 2022 pre SZČO

by on 25 marca, 2022 0

Minimálne odvody na sociálne a zdravotné poistenie pre živnostníkov – SZČO od januára 2022 stúpli. Prečítajte si, v akej minimálnej výške budú živnostníci v roku 2022 platiť odvody na zdravotné a sociálne poistenie. Minimálne odvody na sociálne a zdravotné poistenie pre živnostníkov – SZČO od januára 2022 opäť stúpli. Odvody na sociálne poistenie v roku 2022 Minimálna […]

Čítať viac

Podnikatelia a koncesionárske poplatky

by on 25 marca, 2022 0

Máte viac ako dvoch zamestnancov? Viete, že vtedy musíte platiť koncesionárske poplatky? Od čoho závisí výška poplatkov? Týka sa to len firiem alebo aj živnostníkov (SZČO)? Táto povinnosť sa vzťahuje aj na právnické osoby (napríklad sro-čky), ale aj na živnostníkov (SZČO), pokiaľ zamestnávajú viac ako 2 ľudí. Kto je zamestnanec Do počtu zamestnancov sa počítajú tie osoby, ktoré zamestnávate v pracovno-právnom […]

Čítať viac

Kto musí používať registračnú pokladňu od marca 2022

by on 25 marca, 2022 0

Oprava a údržba motorových vozidiel Predaj, údržba, oprava motocyklov Taxislužba Ostatná osobná pozemná doprava Vedľajšie činnosti v pozemnej doprave Hotelové ubytovanie Turistické ubytovanie Autokempingy, táboriská, miesta pre karavány Ostatné ubytovanie Reštauračné činnosti, mobilný predaj jedál Dodávka jedál Ostatné jedálenské služby Služby pohostinstiev Životné, neživotné poistenie Právne činnosti Účtovnícke a audítorské činnosti; daňové poradenstvo Vedenie firiem […]

Čítať viac

Kto je živnostník (SZČO) a kto nie

by on 25 marca, 2022 0

Kto je SZČO – živnostník? SZČO je fyzická, ktorá vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť. Inými slovami, SZČO (samostatne zárobkovo činná osoba) je živnostník. Čo je samostatná zárobková činnosť? Samostatnou zárobkovou činnosťou je živnosť, ktorá je prevádzkovaná sústavne, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, na účel dosiahnutia zisku za podmienok ustanovených v zákone o živnostenskom podnikaní. Za samostatnú zárobkovú […]

Čítať viac

Kto je prokurista a čo je prokúra?

by on 25 marca, 2022 0

Čo je prokúra? Kto môže vykonávať funkciu prokuristu? Aký je rozdiel medzi konateľom a prokuristom? Prokurista je oficiálny zástupca podnikateľa. Prokurista je oprávnený vykonávať všetky právne úkony v podnikaní bez toho, aby pri nich musel predkladať splnomocnenie. Takýto typ zastúpenia na základe plnej moci sa nazýva prokúra. Prokurista je zapísaný v obchodnom registri. Prokurista teda zastupuje spoločnosť rovnako ako konateľ, no funkcia prokuristu […]

Čítať viac

Fyzická osoba a právnická osoba – aký je v tom rozdiel?

by on 25 marca, 2022 0

V mnohých textoch, článkoch a zákonoch o podnikaní sa spomína právnická osoba a fyzická osoba. Aký je medzi týmito osobami rozdiel? Začínajúci podnikateľ sa s týmito termínmi môže stretnúť po prvý krát a tak si v tomto článku povieme o základných informáciách o fyzickej a právnickej osobe. Fyzická osoba – to je bežný občan, ktorý vystupuje sám za seba, nereprezentuje žiadnu organizáciu. […]

Čítať viac

Elektronická faktúra a faktúra e-mailom

by on 25 marca, 2022 0

Je možné odosielať faktúry e-mailom? V akom formáte môže byť elektronická faktúra? Musí odberateľ súhlasiť s faktúrou, ktorú mu odošlete e-mailom? Elektronická faktúra je faktúra, ktorá obsahuje všetky náležitosti a je prijatá v akomkoľvek elektronickom formáte. Elektronická faktúra je plnohodnotným účtovným dokladom. Faktúru môžete vystaviť v bežnom fakturačnom programe a uložíte ju napríklad do formátu pdf. Elektronická faktúra môže […]

Čítať viac

E-shopy sa už nemusia povinne registrovať na Úrade pre ochranu osobných údajov

by on 25 marca, 2022 0

Úrad pre ochranu osobných údajov potichu zrušil oznamovaciu povinnosť a internetové obchody sa už nemusia registrovať na webe úradu. Ale pozor, neplatí to pre marketingové účely e-shopu. Úrad na ochranu osobných údajov pôvodne od e-shopov vyžadoval, aby sa registrovali na Úrade, aby vypracovali bezpečnostný projekt alebo smernicu. V súčasnosti e-shopy nemajú oznamovaciu povinnosť a nemusia sa registrovať […]

Čítať viac

E-shop a všeobecné obchodné podmienky (VOP)

by on 25 marca, 2022 0

Ako predajca tovaru či služieb v e-shope pri predaji uzatvárate so zákazníkom tzv. zmluvu uzatvorenú na diaľku. Uzavretím zmluvy je uskutočnenie objednávky v e-shope. Ako predávajúci máte povinnosť poskytnúť povinné informácie zákazníkovi ešte pred uzatvorením zmluvy, pred odoslaním objednávky. Všeobecné obchodné podmienky (VOP) sú všetky informácie, ktoré poskytujete zákazníkovi, aby sa vedel rozhodnúť, či u vás nakúpi –  údaje, ktoré […]

Čítať viac