E-shop a všeobecné obchodné podmienky (VOP)

By on 14 novembra, 2022 0 2132 Views

Ako predajca tovaru či služieb v e-shope pri predaji uzatvárate so zákazníkom tzv. zmluvu uzatvorenú na diaľku. Uzavretím zmluvy je uskutočnenie objednávky v e-shope. Ako predávajúci máte povinnosť poskytnúť povinné informácie zákazníkovi ešte pred uzatvorením zmluvy, pred odoslaním objednávky.

Všeobecné obchodné podmienky (VOP) sú všetky informácie, ktoré poskytujete zákazníkovi, aby sa vedel rozhodnúť, či u vás nakúpi –  údaje, ktoré vyžaduje zákon a podmienky nákupu vo vašom internetovom.

Nevyžadujte súhlas s obchodnými podmienkami

Podmieňovanie objednávky súhlasom s obchodnými podmienkami nie je prípustné a nesmiete nútiť zákazníka, aby s nimi súhlasil.

...

 

Čo musí byť v obchodných podmienkach?

 

 1. Vlastnosti tovaru alebo služby.
 2. Celkovú cenu tovaru vrátane DPH.
 3. Cenu dopravy a ďalších poplatkov.
 4. Údaje o podnikateľovi.
 5. Adresu, kde zákazník môže uplatniť reklamáciu.
 6. Platobné podmienky, dodacie podmienky, informácie o vybavovaní reklamáciía sťažností.
 7. Informáciu o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy.
 8. Informáciu o tom, že ak odstúpi od zmluvy, bude znášať náklady na vrátenie tovaru.
 9. Informáciu, kedy zákazník nemôže odstúpiť od zmluvy a kedy stráca právo na odstúpenie od zmluvy.
 10. Informáciu, že predávajúci je zodpovedný za vady tovaru alebo služby.
 11. Informácie o prísnejších podmienkach záruky.
 12. Informácie o platbe vopred.
 13. Informáciu o povinnosti zaplatiť za tovar.
 14. Informácia o dostupnosti tovaru.
 15. Informácia o alternatívnom riešení sporov.
 16. Informácie o ochrane osobných údajov zákazníka.

Do obchodných podmienok môžete zakomponovať prakticky čokoľvek, nesmie to však odporovať zákonom. Ak v obchodných podmienkach neuvediete zákonom stanovené informácie, nielenže tak porušíte zákon a môžete dostať pokutu.

Obchodné podmienky v potvrdení objednávky

V potvrdení objednávky musia byť všetky informácie, ktoré máte aj v obchodných podmienkach.