Aká je maximálna splatnosť faktúry?

By on 14 novembra, 2022 0 659 Views

Maximálna splatnosť faktúr je stanovená na 60 dní. Po uplynutí tejto lehoty máte nárok na úrok z omeškania a takisto jednorazové odškodnenie vo výške 40 EUR za faktúru. Pozrite si podrobnosti.

O náležitostiach faktúry sme hovorili v článku Čo musí obsahovať faktúra. Od februára tohto roku platí novela Obchodného zákonníka, ktorá obmedzila splatnosť faktúry na 60 dní (pre štátne podniky, obce a ďalšie verejné subjekty platí dokonca len 30 dní).

V praxi to znamená, že pri vystavení faktúry môžete uviesť splatnosť maximálne vo výške 60 dní. To zároveň znamená, že váš zákazník ju musí do 60 dní uhradiť.

Ak váš zákazník neuhradí faktúru do tejto maximálnej lehoty, potom máte automaticky nárok na úrok z omeškania. Tie sa odvíjajú od základnej sadzby Európskej centrálnej banky, ktorá je momentálne 0,75 percenta, a k nej sa pripočítava 9 percentných bodov, teda môžete od dlžníka automaticky požadovať úroky z omeškania vo výške 9,75%.

Zároveň máte automaticky nárok na jednorazové finančné odškodnenie vo výške 40 EUR za faktúru v omeškaní. Táto výška je paušálna, t.j. za každú omeškanú úhradu faktúry môžete od dlžníka požadovať 40 EUR bez ohľadu výšku omeškanej faktúry. Táto suma by mala pokryť vaše náklady, ktoré vám ako veriteľovi vznikajú v súvislosti s domáhaním sa úhrady faktúry.

Uplatnili ste si už nárok na odškodné? Aké máte skúsenosti? Napíšte nám do komentáru pod článkom!