• Home
  • Povinnosti
  • Všetky priestory na podnikanie musia mať schválenie od hygieny

Všetky priestory na podnikanie musia mať schválenie od hygieny

By on 3 novembra, 2022 0 2984 Views

Podľa zákona je každý podnikateľ povinný nechať si priestory, v ktorých bude podnikať, schváliť od regionálneho úradu verejného zdravotníctva. 

Táto povinnosť sa týka všetkých podnikateľov, aj živnostníkov aj sro-čiek, dokonca aj všetkých právnických osôb, akými sú nadácie, neziskové organizácie či občianske združenia.

Povinnosť sa týka všetkých priestorov, v ktorých sa vykonáva (resp. plánuje) podnikateľská činnosť. Povinnosť sa vzťahuje na priestory, v ktorých sa vykonáva akákoľvek činnosť okrem bývania.

Povinnosť schválenia priestorov sa netýka len prevádzkarne – teda priestorov, ktoré máte zapísaných v živnostenskom liste, ale akýchkoľvek priestorov, v ktorých vykonávate podnikateľskú činnosť.

Dôležité je vedieť, že bez schválenia (teda bez kladného stanoviska z regionálneho úradu verejného zdravotníctva) oficiálne nemôžete v daných priestoroch vykonávať podnikateľskú činnosť.

Žiadosť o uvedenie priestorov do prevádzky

Žiadosť treba podať ešte pred začatím podnikania v daných priestoroch, resp. podľa zákona podnikateľ nesmie pred schválením žiadosti v daných priestoroch vykonávať podnikateľskú činnosť.

V prípade zariadení spoločného stravovania (napr. reštaurácie a pod.) alebo priestorov, v ktorých sa bude manipulovať s potravinami (predajne) musíte predložiť aj prevádzkový poriadok, ktorý sa schvaľuje samostatne.

V prípade, ak si priestory nenecháte vopred schváliť, hrozí vám pokuta vo výške od 165€ do 16 596€.

Formulár žiadosti nájdete na webstránke príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva podľa sídla firmy alebo priestoru.

Po schválení vám úrad vydá kladné stanovisko – rozhodnutie.

Žiadosť vás bude stáť 50 EUR. Potvrdenie o úhrade správneho poplatku musí byť súčasťou žiadosti.