• Home
 • Rady a tipy
 • Kto musí používať registračnú pokladňu od marca 2022

Kto musí používať registračnú pokladňu od marca 2022

By on 3 novembra, 2022 0 879 Views
 • Oprava a údržba motorových vozidiel
 • Predaj, údržba, oprava motocyklov
 • Taxislužba
 • Ostatná osobná pozemná doprava
 • Vedľajšie činnosti v pozemnej doprave
 • Hotelové ubytovanie
 • Turistické ubytovanie
 • Autokempingy, táboriská, miesta pre karavány
 • Ostatné ubytovanie
 • Reštauračné činnosti, mobilný predaj jedál
 • Dodávka jedál
 • Ostatné jedálenské služby
 • Služby pohostinstiev
 • Životné, neživotné poistenie
 • Právne činnosti
 • Účtovnícke a audítorské činnosti; daňové poradenstvo
 • Vedenie firiem
 • Služby v oblasti styku a komunikácie s verejnosťou
 • Poradenské služby
 • Architektonické činnosti
 • Inžinierske činnosti, technické poradenstvo
 • Technické testovanie a analýzy
 • Reklamné agentúry
 • Predaj vysielacieho času
 • Prieskum trhu a verejnej mienky
 • Dizajnérske činnosti
 • Fotografické činnosti
 • Prekladateľské a tlmočnícke činnosti
 • Veterinárne činnosti
 • Prenájom a lízing automobilov
 • Prenájom a lízing rekreačných a športových potrieb
 • Prenájom videopások a diskov
 • Prenájom a lízing ostatných osobných potrieb a potrieb pre domácnosť
 • Činnosti agentúr sprostredkujúcich zamestnania
 • Činnosti agentúr sprostredkujúcich zamestnanie na dobu určitú
 • Poskytovanie ľudských zdrojov
 • Činnosti cestovných agentúr a kancelárií
 • Ostatné rezervačné služby
 • Súkromné bezpečnostné služby
 • Služby prevádzkovania bezpečnostných systémov
 • Pátracie služby
 • Činnosti nemocníc
 • Činnosti všeobecnej lekárskej praxe
 • Činnosti špeciálnej lekárskej praxe
 • Zubná lekárska prax
 • Ostatná zdravotná starostlivosť
 • Prevádzka športových zariadení
 • Činnosti športových klubov
 • Fitnescentrá
 • Činnosti lunaparkov a zábavných parkov
 • Oprava počítačov
 • Oprava komunikačných zariadení
 • Oprava spotrebnej elektroniky
 • Oprava domácich zariadení
 • Oprava obuvi a koženého tovaru
 • Oprava nábytku a domácich zariadení
 • Oprava hodín, hodiniek a šperkov
 • Oprava iných osobných potrieb a potrieb pre domácnosť
 • Pranie a chemické čistenie textilných a kožušinových výrobkov
 • Kadernícke a kozmetické služby
 • Pohrebné služby
 • Služby telesnej pohody
 • Ostatné osobné služby