Kto je prokurista a čo je prokúra?

By on 3 novembra, 2022 0 1505 Views

Čo je prokúra? Kto môže vykonávať funkciu prokuristu? Aký je rozdiel medzi konateľom a prokuristom?

Prokurista je oficiálny zástupca podnikateľa. Prokurista je oprávnený vykonávať všetky právne úkony v podnikaní bez toho, aby pri nich musel predkladať splnomocnenie.

Takýto typ zastúpenia na základe plnej moci sa nazýva prokúra.

Prokurista je zapísaný v obchodnom registri.

Prokurista teda zastupuje spoločnosť rovnako ako konateľ, no funkcia prokuristu je čiastočne obmedzená – prokurista môže robiť právne úkony len týkajúce sa prevádzky podniku. Nemôže robiť úkony ako je predaj podniku alebo predaj či založenie nehnuteľnosti patriacej podniku (iba v prípade, ak na to bol prokuristovi udelený súhlas).

Prokurista môže zastupovať podnikateľa napríklad voči obchodnému či živnostenskému registru, pred súdmi alebo pri jednaní s inými podnikateľmi či firmami.

Prokuristom môže byť len fyzická osoba.

Funkciu prokúry môžu ale vykonávať aj viacerí prokuristi súčasne.

Prokurista môže vykonávať právne úkony v mene podnikateľa až po zápise do obchodného registra.

Pri podpisovaní dokumentov prokurista ku svojmu podpisu pripojuje dodatok, že je prokurista.

Prokurista môže, ale nemusí byť zamestnancom spoločnosti, ktorú zastupuje. Svoju činnosť môže vykonávať bez nároku na odmenu, alebo s odmenou. Ak nie je zamestnancom, zvyčajne má so spoločnosťou mandátnu zmluvu.