Výhody opakovaných platieb

By on 3 novembra, 2022 0 812 Views

 

 Opakované platby napomáhajú predvídať tok príjmov a sú tak pre obchodníkov veľkým prínosom, vďaka ktorému môžu sústrediť pozornosť na rast firmy. Výhodné sú rovnako aj pre spotrebiteľov, ktorí dokážu svoje platby lepšie spravovať a povinné platby zautomatizovať.

 

Čo sú opakované platby a ako fungujú

Ide o pravidelné platby, ktoré obchodník účtuje zákazníkovi za tovar či službu, podľa vopred stanoveného plánu. Tento plán môže byť ročný, mesačný, týždenný alebo denný. Elektronické platby sa opakujú automaticky a obchodníkom šetria veľa času a zlepšujú cash flow. Pre zákazníka je naopak výhodou to, že nemusí myslieť na pravidelné manuálne zadávanie platby. Čiastka predplatného je fixná a strháva sa opakovane dovtedy, kým ju zákazník nezruší.

Opakované platby sú obdobou trvalého príkazu, avšak s tým rozdielom, že nastáva opakovaná platba kartou. Autorizácia karty nastáva pri počiatočnej platbe, kedy sa obchodník a zákazník dohodnú na periodicite platby. Spracovanie údajov platobnej karty podlieha prísnym pravidlám a obchodník tak nemôže zneužiť citlivé údaje zákazníka.

Výborným príkladom opakovanej platby je predplatné streamovacích médií. Fakturácia sa opakuje, pretože sa účtuje na začiatku každého mesiaca a je tiež automatická, pretože na uskutočnenie platby nepodniknete žiadne ďalšie kroky. Ďalším typickým príkladom je permanentka v posilňovni alebo predplatné časopisu.

 

Výhody opakovaných platieb

Konzistentný cash flow a udržanie dobrých vzťahov

Oneskorené platby majú veľký vplyv na tok príjmov, v  dôsledku čoho podniky často účtujú spotrebiteľom poplatok z omeškania. To môže viesť k negatívnej skúsenosti zákazníka v dôsledku akumulácie dodatočných nákladov za oneskorenú platbu. Opakovaná platba zabezpečí konzistentný cash flow a udržiava tak produktívny vzťah so zákazníkom. Mesačné platby sa uskutočnia vždy v rovnakom čase a tak nenastane obava, že zákazník zabudne zaplatiť.

Bezpečnosť

Opakovanú platbu zabezpečuje platobná brána. To znamená, že obchodník nemá prístup k údajom platobnej karty zákazníka a tak údaje ostávajú v dokonalom bezpečí.

Pohodlie

Automatizácia platieb šetrí čas obchodníkovi aj zákazníkovi. Pre obchodníka má tiež tú výhodu, že sa zákazník nemusí rozhodovať pri každom nákupe, ale tovar či službu zakúpi automaticky bez priestoru na premyslenie.

Šetrné k životnému prostrediu

Elektronická fakturácia šetrí životné prostredie, najmä ak ide o týždennú či mesačnú platbu.

Opakované platby však majú aj nejaké tie muchy. Jednou z nich je, že zákazníkom môže byť predplatné zrušené z dôvodu neúspešnej platby. Tieto neúspešné platby môžu byť spôsobené vypršaním platnosti karty alebo výmenou karty po jej strate alebo krádeži. Počet zákazníkov, ktorí zmeškajú platbu za predplatné z dôvodu vypršania platnosti karty, sa odhaduje na 20%. Pri výmene karty preto odporúčame aktualizovať údaje aj na všetkých využívaných odberoch.