Reklamácia tovaru cez internet

Avatar photo By on 12 novembra, 2022 0 5825 Views

Určite sa už aj vám stalo, že ste objavili škodu na novom tovare. V takom prípade vám neostávalo nič iné, len to nejako opraviť alebo reklamovať. Čo robiť, aby vaša reklamácia dopadla úspešne, a koľko na to máte dní? Týmito a ďalšími vecami sme sa pre vás zaoberali v tomto článku. Už sa viac nemusíte obávať kupovania topánok a iného tovaru cez internet. Všetko hravo zvládnete.

Pohodlie reklamácie cez internet

Na rozdiel od reklamácie v kamennej predajni, pohodlnejšie je vykonať ju cez internet. Viac ako 60 % Slovákov uprednostní nákup cez internet, ako v predajni. Číslo by bolo oveľa vyššie, ak by poznali svoje práva pri reklamácií cez internet.

Spotrebiteľ má rovnaké právo na reklamáciu cez internet, ako aj cez predajňu. Nehľadí sa pritom na to, kde tovar nakupoval. Cez internet má spotrebiteľ navyše 14-dňové právo na odstúpenie od zmluvy bez udania dôvodu. To však platí len v prípade, že tovar nebol používaný. Tovar, ktorý spadá pod výnimky, sú napríklad tlačoviny, DVD, a rýchlo skaziteľné potraviny. 

Pri reklamácií nemá predávajúci právo vrátiť peniaze. Predávajúci musí vrátiť peniaze len v prípade, že sa jedná o odstúpenie od zmluvy. Pri reklamácií ide len o opravu vady na tovare. Ak sa tovar nedá opraviť, predávajúci môže poskytnúť primeranú zľavu alebo vymeniť poškodený tovar.

Predajca má povinnosť vybaviť reklamáciu do 30 dní. Doba lehoty mu začína plynúť odo dňa, kedy reklamovaný tovar prevezme do rúk, čiže keď mu to dopravca alebo kuriér predá, nie v deň, kedy ho spotrebiteľ predá kuriérovi alebo dopravcovi. V prípade, že sa reklamovaný tovar neuzná, predajca reklamáciu označí ako neopodstatnenú. 

zdroj: pixabay.com

Záručná lehota

Minimum záručnej lehoty je 24 mesiacov. O tom, či bude dlhšia ako 24 mesiacov, rozhoduje samotný predajca alebo výrobca tovaru. Záručná doba sa neskonči, pokiaľ neuplynie lehota na použitie. To platí, ak je lehota vyznačená na tovare, obale alebo návode k nej pripojenom.

V prípade, že spotrebiteľ narazí na chybu výrobku, mal by ju čo najskôr oznámiť. Urobiť tak môže u predajcu formou reklamácie. Predajca je povinný oboznámiť spotrebiteľa o podmienkach na uplatnenie reklamácie, čiže o jeho rozsahu, kompletných podmienkach, miesto uplatnenia reklamácie a spôsobe uplatnenia.

Zákon stanovuje možnosť uplatnenia reklamácie na akejkoľvek prevádzke predávajúceho. Spotrebiteľ tovar odovzdá pri reklamácií. Vzniká mu právo požadovať odstránenie chyby na mieste, ale len v prípade, že sa to nedá z dôvodu povahy tovaru. Ďalšou možnosťou je dohodnutie spôsobu prepravy výrobku.

zdroj: pixabay.com

Ako na reklamáciu cez internet

Predtým, ako prejdeme na postupné kroky ako na to, ujasníme si povinnosti. Reklamovaný tovar je potrebné poslať na adresu obchodu. Nájdete ju na webovej adrese obchodu, z ktorého ste tovar kúpili. Následnou povinnosťou predajcu je zabezpečiť bezplatnú opravu, výmenu tovaru, vrátenie kúpnej ceny tovaru či uplatnenie zľavy na tovar. Predajca má však právo na odstúpenie od zmluvy či zamietnutie reklamácie.

Čo všetko teda zabaliť do krabice, ktorú posielate na adresu obchodu:

  • samotný reklamovaný tovar (dajte si záležať na poriadnom zabalení)
  • sprievodný list s odôvodnením, kontaktnými údajmi, dokladom o zaplatení či záručným listom
  • pridajte účtenku (nemusite, ak viete dokázať kúpu tovaru inak)
  • pôvodný obal (len v prípade, že je obal neoddeliteľnou súčasťou produktu alebo v prípade, že je bez obalu nepredajný). 

Dožadujte sa tiež písomného potvrdenia o reklamácii, v ktorej by mali byť uvedené chyby a presne popísané požadované odškodnenie. V prípade, že reklamujete rovnakú chybu trikrát po sebe, máte nárok na vrátenie peňazí automaticky. Nárok na vrátenie peňazí vzniká, aj keď má tovar 3 chyby na sebe naraz alebo keď ho už štvrtýkrát reklamujete. Najlepšie, čo môžete urobiť, je kontaktovať priamo e-shop, ktorý vám môže poradiť, ako najlepšie pristúpiť k vašej žiadosti. 

zdroj: canva.com

Prevencia pred problémami

Každý predajca je povinný informovať o spôsobe a podmienkach reklamácie. Ďalšie povinnosti predajcu sú:

  • umiestniť reklamačný poriadok na viditeľné miesto pre kupujúceho na internetovom obchode 
  • nahradiť tovar za správny, opraviť, prípadne znížiť cenu alebo vrátiť peniaze. (O vrátenie peňazí môžete žiadať, len keď oprava tovaru alebo jeho výmena nie je možná)
  • vydať písomné potvrdenie o reklamácii, kde budú spísané chyby produktu, či bol produkt vymenený, prípadne došlo k odstúpeniu od zmluvy a následnému vráteniu peňazí

Stáva sa, že e-shop neposkytne, respektíve vám ako zákazníkovi sa nepodarí nájsť, čo potrebujete. V takomto prípade nie je nutné e-shop hneď odsudzovať. Vyhľadajte si kontaktné údaje na predávajúceho a informujte sa u neho. Veľa vám napovie to, ako predajca zareaguje, ako vám dané údaje poskytne, a za akú dobu. Ak sa vám niečo nezdá, radšej to skúste u iného e-shopu.

Tip

Kvalitný e-shop spoznáte tak, že na svojom webe uvádza všetky potrebné informácie. Predtým, ako si začnete prehliadať tovar, stačí, ak si rýchlo prezriete údaje, napríklad obchodné a reklamačné podmienky, možnosti dopravy či spôsoby platby. Taktiež telefónne číslo a mail.

V prípade, že ste za tovar zaplatili a nedorazil do uvedeného termínu, okamžite daný e-shop kontaktujte. Pokiaľ predajca nereaguje či nerieši vzniknutú ujmu, je dôležité, aby ste kontaktovali Slovenskú obchodnú inšpekciu. Tento postup nie je najrýchlejší, ale v konečnom dôsledku je najefektívnejší. Zachránite tým ostatnych kupujúcich pred možnými problémami.

Zhrnutie

Dodal vám tento článok viac dôvery v nakupovaní cez e-shop? Problémy sa stávajú aj v nakupovaní v kamenných predajniach. Pamätajte si, že vždy keď nájdete nejaký problém, začnite ho čo najskôr riešiť, a to neplatí len pri nakupovaní tovaru, ale aj ako rada do života.