Čo je dobropis

By on 12 novembra, 2022 0 1158 Views

Čo je dobropis a na čo slúži. Kedy sa vystavuje dobropis a ako sa zvykne označovať.

Dobropis je dokument, ktorým podnikateľ vracia odberateľovi peniaze. Dobropis je druh faktúry.

Dobropis je možné vystaviť napríklad, keď odberateľovi:

  • vraciate celú sumu za faktúru,
  • vraciate časť sumy za faktúru,
  • vraciate sumu v dôsledku reklamácie,
  • vraciate sumu v dôsledku opravy chyby na faktúre,

Dôvody na vystavenie dobropisu môžu byť rôzne: pri zrušení dodávky tovaru alebo služby, pri vrátení dodávky tovaru alebo pri dodatočnom znížení tovaru alebo služby.

Dobropis je vlastne faktúra zo zápornou hodnotou. Čiastočne alebo úplne sa ním anuluje alebo opravuje vystavená faktúra.

Dobropis môže vystaviť len tá firma (alebo SŽCO), ktorá vystavila pôvodnú faktúru.

Slovo dobropis nie je v zákone presne definované a tak môže mať rôzne označenie. Závisí to najmä od účtovného programu, ktorý používate.

Bežné označenia dobropisu bývajú nasledovné:

  • dobropis,
  • opravná faktúra,
  • dobropis k faktúre,
  • faktúra – dobropis,
  • opravný daňový doklad,
  • oprava základu dane k faktúre.

Dôležité je, že v dobropise je potrebné uviesť pôvodné číslo faktúry, ku ktorej sa dobropis vzťahuje. Mali by ste uviesť aj dôvod vystavenia dobropisu (napr. reklamácia, oprava chyby a pod.).

Dobropis musí mať číselné označenie, podobne ako pri vystavených faktúrach.