Čo je podnikanie?

By on 12 novembra, 2022 0 2819 Views

Aká je definícia podnikania? Čo znamená podnikanie podľa obchodného zákonníka? Kto je podnikateľ?

Neexistuje žiadna jednoznačná definícia pojmu podnikanie.

Slovenský Obchodný zákonník hovorí, že:

podnikanie je sústavná činnosť uskutočňovaná podnikateľom vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť s cieľom dosiahnuť zisk.

Iná definícia hovorí, že:

podnikanie je cieľavedomá ľudská činnosť vykonávaná za účelom uspokojovania vlastných potrieb podnikateľa prostredníctvom uspokojovania potrieb iných.

V zahraničnej literatúre nie je podnikanie spájané s dosahovaním zisku, ale skôr s dosahovaním úspechu. Tým úspechom môže byť aj snaha o sebarealizáciu sa v oblastiach, v ktorých by sa človek v zamestnaní realizovať nemohol, resp. podnikateľ uspokojuje svoje potreby tým, že uspokojuje potreby svojich zákazníkov.

Kto je podnikateľ

Podnikateľskú činnosť vykonáva podnikateľ.

Podnikateľom podľa Obchodného zákonníka je :

  • osoba zapísaná v obchodnom registri (obchodné spoločnosti)
  • osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia (živnostník – fyzická osoba )
  • osoba, ktorá podniká na základe iného oprávnenia podľa osobitných prepisov (napr. Advokáti, lekári)
  • fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu.