Živnosť vs s.r.o.: Čo je lepšie pre vás?

By on 7 novembra, 2022 0 2024 Views

Plánujete dať zbohom zamestnaneckému pomeru a odštartovať svoje vlastné podnikanie? 

V zásade máte dve možnosti – živnosť alebo s.r.o. Ktorá forma podnikania bude pre vás najvýhodnejšia? Máme pre vás odpovede. 

 

 

Vznik podnikania

Živnosť aj s.r.o. majú svoje vlastné špecifiká, s ktorými treba rátať hneď od začiatku. Rozdiel medzi týmito formami podnikania sa prejavuje v mnohých oblastiach. Najdôležitejšie vyzerajú nasledovne:

 

 • spôsob zakladania cez ručenie, 
 • zverejňovanie finančných údajov, 
 • možnosť vyberania financií, 
 • daňové zaťaženie, 
 • časová náročnosť,
 • administratíva.

 

Vo všeobecnosti hneď na úvod však môžeme povedať, že otvorenie živnosti je v porovnaní s s.r.o. jednoduchšie, rýchlejšie, a bude vás to stáť menej finančných prostriedkov

 

Potrebujete iba potvrdenie o odbornej spôsobilosti (ak si otvárate viazanú alebo remeselnú živnosť) a vyplnený formulár. Môžete to urobiť buď osobne, alebo online prostredníctvom portálu verejnej správy www.slovensko.sk. Lehota na vydanie živnostenského osvedčenia sú len 3 pracovné dni od dodania potrebných dokumentov. 

 

Veľkou výhodou je, že za voľné živnosti zaplatíte iba 5 eur (pri online spôsobe zakladania neplatíte). Za viazané alebo remeselné živnosti 15 eur (pri online spôsobe zakladania 7,5 eur). Samozrejme, pri otváraní živnosti nepotrebujete žiadne základné imanie.

 

Pri zakladaní s.r.o. však nie je situácia taká jednoduchá. Treba vypracovať niekoľko dokumentov, ktoré musíte dodať v návrhu na zápis do Obchodného registra (elektronicky). Za tento úkon zaplatíte poplatok 150 eur. Následne je potrebné uskutočniť vklad základného imania – minimálne vo výške 5000 eur. Všetky dokumenty musia byť správne podpísané elektronickým podpisom.

 

TIP

Pred začiatkom podnikania, či už jednou, alebo druhou formou, je určite rozumné disponovať finančnou rezervou. Jednotlivé finančné produkty bankových i nebankových subjektov si môžete porovnať prostredníctvom portálu Hyperfinancie.sk.

 

Rozsah ručenia a informácie o vašom podnikaní

Rozsah ručenia je pre mnohých zásadným faktorom, ktorý rozhoduje, či sa prikloníte na jednu, alebo druhú stranu. Pri živnosti totiž ako podnikateľ musíte ručiť celým svojim majetkom, a to nielen firemným, ale aj súkromným.

 

Avšak, v prípade s.r.o. ručíte iba firemným majetkom. Konateľ spoločnosti ručí len do výšky nesplateného vkladu. 

 

Na druhej strane, informácie o podnikaní živnostníka nie sú verejne prístupné. Keďže údaje o daňovej evidencii alebo ekonomickej kondícii vašej živnosti nie sú zverejnené, nikto sa nedozvie, koľko zarábate či akú máte stratu. V prípade s.r.o. sú však tieto údaje verejne prístupné, preto si ich môže každý veľmi ľahko vyhľadať. 

 

Administratíva a financie

V súvislosti s výberom financií platí, že ak podnikáte na živnosť, tak všetky nadobudnuté financie budú automaticky vašim osobným majetkom.

 

V prípade s.r.o. sú však nadobudnuté financie majetkom firmy a vy ako konateľ ich môžete získať iba na základe oficiálnej zmluvy – najčastejšie ako podiel na zisku alebo ako odmenu.

 

Ako živnostník, ale aj konateľ s.r.o., potrebujete splniť niekoľko administratívnych povinností. Ide najmä o vedenie účtovníctva a komunikáciu so zdravotnou či sociálnou poisťovňou. Ak ste šikovní, v oboch prípadoch nebudete mať problém zariadiť si to svojpomocne. 

 

https://unsplash.com/photos/3-Tc_5LROrM

 

Účtovníctvo

Podnikanie na živnosť má výhodu jednoduchšieho spôsobu účtovníctva. Vybrať si môžete z nasledovných typov účtovania:

 

 • jednoduché účtovníctvo, 
 • paušálne výdavky, 
 • daňová evidencia.

 

Ak podnikáte formou s.r.o., máte iba jednu možnosť – podvojné účtovníctvo. Pochopiteľne, ide o zložitejšie účtovanie, preto sa oň musí starať odborník. Vyžaduje si profesionálne spracovanie aj viac času. Na druhej strane, vďaka podvojnému účtovníctvu si dokážete zahrnúť do daňových výdavkov aj prijaté faktúry, ktoré ste ešte nezaplatili.

 

Vedeli ste, že…

… na účtovníctvo existuje veľa pracovných pomôcok, aplikácií a softvérov? Aj podvojné účtovníctvo sa preto s trochou úsilia a času dá jednoducho naučiť. 

 

Dane a odvody

Pre živnosť aj s.r.o. platia rovnaké podmienky. Ak dosiahnete príjem do 49 790 eur za rok, zaplatíte daň 15 % zo základu dane. Veľký rozdiel je však v odvodoch. Pri živnosti ste totiž povinní platiť odvody do zdravotnej poisťovne od prvého dňa podnikania. Čo sa týka Sociálnej poisťovne, povinnosť platiť odvody vzniká po prvom daňovom priznaní a prekročení príjmov nad 7644 eur. 

 

Ak prekročíte obrat 49 790 eur za rok a budete mať základ dane do 37 163,36 Eur, budete platiť daň zo živnosti 19 %. Ak však zarobíte viac, daň stúpne do výšky až 25 %. Ak tento obrat prekročíte pri s.r.o., sadzba dane z príjmu stúpne na 21 %. 

 

Môžete si tiež uplatniť nezdaniteľnú časť dane – napríklad na manželku/manžela alebo daňový bonus na dieťa.

 

Čo sa týka odvodov, prvý rok nebudete zo živnosti platiť odvody do Sociálnej poisťovne, ale len minimálne zdravotné odvody. Pre rok 2021 ide o sumu 76,44 Eur. V ďalších rokoch musíte platiť aj odvody do Sociálnej poisťovne – čím viac zarobíte, tým vyššie odvody budete platiť.

 

V porovnaní so živnosťou, pri s.r.o. neplatíte odvody do Sociálnej a zdravotnej poisťovne až dovtedy, kým nezačnete oficiálne zamestnávať. Samozrejme, iba za predpokladu, že si ako konateľ v spoločnosti nestanovíte za funkciu konateľa žiadnu odmenu či mzdu. Daňové a odvodové zaťaženie si pri s.r.o. môžete rôznymi cestami optimalizovať – čiastočný pracovný úväzok…

 

https://pixabay.com/sk/photos/kalkula%c4%8dka-kalkul%c3%a1cia-poistenie-385506/

 

Zhrnutie pre a proti

Pripravili sme pre vás sumarizáciu jednotlivých výhod a nevýhod pre dané formy podnikania. Ešte predtým, ako sa prikloníte k jednej z možností, treba zvážiť potreby a ciele vášho podnikania.

 

Živnosť – výhody a nevýhody

 

 • Malé poplatky pri otváraní živnosti (+)
 • Rýchle založenie a možnosť okamžitého podnikania (+)
 • Jednoduchá dokumentácia a administratíva (+)
 • Možnosť výberu vedenia účtovníctva (+)
 • Uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane (+)
 • Ručenie celým majetkom (-)

 

S.r.o. – výhody a nevýhody

 

 • Ručenie iba do výšky nesplateného vkladu (+)
 • Možnosť vyplácania s nižšou daňou (7 %) formou dividend (+)
 • Daňové zaťaženie výhodnejšie pri vyšších príjmoch (+)
 • Spoločník neplatí odvody do sociálnej poisťovne (+)
 • Vyššie poplatky pri zakladaní (-)
 • Zdĺhavejšie a zložitejšie zakladanie (-)
 • Vypracovanie viacerých dokumentov (-)
 • Potreba vedenia podvojného účtovníctva (-)
 • Treba doložiť vyhlásenie správcu vkladu (-)

 

Záver

Z uvedeného vyplýva, že podnikanie na živnosť sa vám vyplatí najmä v prípade, že ste začínajúci podnikateľ a s podnikaním chcete začať čo najrýchlejšie. Oplatí sa tiež vtedy, ak potrebujete uskutočňovať časté výbery a počítate s nižšími príjmami i nižšími nákladmi. 

 

Naproti tomu s.r.o. sa vyplatí najmä vtedy, ak rátate s vyššími príjmami, chcete chrániť svoj osobný majetok, obchodujete so zahraničím a potrebujete optimalizovať svoje príjmy.