Aké odvody musí platiť živnostník?

By on 27 januára, 2024 0 515 Views

Ak sa rozhodnete pre založenie živnosti, mali by ste si byť vedomí toho, že s tým prichádzajú aj určité povinnosti. Pre živnostníkov je dôležité mať prehľad o všetkých finančných povinnostiach, ktoré s podnikaním súvisia. V tomto článku sa pozrieme na niektoré z hlavných nákladov, ktoré musí živnostník brať do úvahy.

Odvody

Zdravotné poistenie

Každý živnostník je povinný platiť zdravotné poistenie. Výška preddavkov na zdravotné poistenie je v roku 2024 stanovená na 91,28 EUR mesačne. Ak ste živnostníkom len na čiastočný úväzok, môžete si výšku preddavkov upraviť podľa skutočného príjmu.

Sociálne poistenie

Do Sociálnej poisťovne platíte odvody na nemocenské, dôchodkové, invalidné a úrazové poistenie. Výška odvodov závisí od výšky príjmu živnostníka a je dôležité mať tieto platby v pláne vo svojom rozpočte.

Daň z príjmov

Ako živnostník ste povinný podávať daňové priznanie na dani z príjmov zo živnosti. Daň z príjmov sa vypočíta ako rozdiel medzi príjmami a výdavkami. Ak uplatňujete paušálne výdavky, daň z príjmov sa vypočíta ako 19 % z úhrnu príjmov.

Miestne poplatky a koncesie

V závislosti od konkrétneho druhu podnikania môže živnostníkovi hroziť povinnosť platiť miestne poplatky a koncesie. Tieto sa líšia podľa miesta podnikania a druhu podnikania.

Špecifické odvetvové dane

V niektorých prípadoch môžu existovať špecifické odvetvové dane alebo poplatky, ktoré súvisia s konkrétnym druhom podnikania. Preto je potrebné dôkladne skontrolovať legislatívu v oblasti, v ktorej živnostník pôsobí.

Dane zo mzdy pre zamestnancov

Ak živnostník zamestnáva pracovníkov, musí tiež platiť dane zo mzdy a odvody na sociálne poistenie za svojich zamestnancov. Je dôležité správne vypočítať mzdy a dodržiavať všetky právne predpisy týkajúce sa zamestnancov.

Vzhľadom na komplexnosť finančných povinností pre živnostníkov je dôležité mať kvalitného účtovníka a neustále sledovať zmeny v legislatíve. Správne plnenie finančných povinností nie je len povinnosťou, ale aj kľúčovým faktorom pre dlhodobý úspech podnikania.