• Home
 • Povinnosti
 • Predávate drony v e-shope? Zákazníka musíte písomne informovať o pravidlách

Predávate drony v e-shope? Zákazníka musíte písomne informovať o pravidlách

By on 10 novembra, 2022 0 1474 Views

Predávate v e-shope drony alebo lietadlá na diaľkové ovládanie? Prečítajte si, aké nové povinnosti sa vás týkajú ako predajcu a aké pravidlá musia dodržiavať používatelia bezpilotných lietadiel.

Od 19. augusta 2015 platia na Slovensku nové pravidlá pre používanie bezpilotných lietadiel – dronov.  Tieto pravidlá určil Dopravný úrad a platia pre drony, ktoré sa predávajú pre bežných spotrebiteľov.

Ak predávate drony v e-shope (ale samozrejme aj v kamennej predajni), mali by ste vedieť, že spolu s pravidlami pre používanie vstúpila do platnosti aj povinnosť pre predávajúcich. Tí sú povinní informovať kupujúceho o pravidlách používania dronov. Tieto informácie musíte zákazníkovi priložiť v písomnej podobe v návode alebo na samostatnom letáčiku spolu s produktom.

Za bezpilotné lietadlo (UAV – Unmaned Aerial Vehicle) sa považuje lietadlo, ktoré dokáže lietať bez pilota na palube. To sa vzťahuje aj na modely lietadiel  či vrtuľníkov alebo aj na čoraz populárnejšie drony.

Pravidlá pre používanie dronov

A aké sú pravidlá pre používanie dronov platné na Slovensku? Vyberáme najdôležitejšie:

 • Pri používaní drona nesmiete ohroziť bezpečnosť iných lietadiel, osôb alebo majetok ľudí na zemi.
 • Pri lietaní s dronom musíte mať neustály vizuálny kontakt s dronom. To znamená, že drona musíte neustále vidieť. Zároveň sa pri ovládaní drona nesmiete premiestňovať ani pohybovať.
 • Lietanie s dronom v noci je zakázané.
 • Dron nesmiete používať na prepravu žiadneho nákladu. Z drona nesmiete nič zhadzovať.
 • Ak chcete s dronom fotiť alebo natáčať video, môžete to robiť len na základe povolenia od Dopravného úradu.
 • Dron môže lietať maximálne do vzdialenosti 1000 metrov od osoby, ktorá ho ovláda.
 • S dronom sa nesmiete priblížiť na menej ako 50 metrov k žiadnemu človeku, stavbe, plavidlu alebo vozidla (výnimka platí na osobu, ktorá ovláda dron).
 • Dron nesmie lietať nad husto osídlenou oblasťou v meste, obci, ani nad miestom, kde sa zhromažďujú ľudia (napríklad koncert a pod.), ani v ochranných pásmach alebo územiach.
 • Ak dron váži 20kg alebo viacej, musíte mať uzatvorenú zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou lietadla a dron musíte mať evidovaný na Dopravnom úrade.

Podrobnejšie informácie nájdete v rozhodnutí Dopravného úradu 1/2015 alebo na stránkach Dopravného úradu o bezpilotných lietadlách.

Povinnosť informovať kupujúceho

Ak teda predávate drony, musíte kupujúceho informovať o hore uvedených skutočnostiach. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja uvádza, že:

predávajúci lietadla spôsobilého lietať bez pilota je povinný pri predaji informovať spotrebiteľa a to aj v písomnom zrozumiteľnom návode priloženom ku každému predávanému kusu lietadla o spôsobe jeho používania a podmienkach vykonávania letu.

Kupujúceho je potrebné informovať aj o tom, že si pred použitím dronu musí prečítať text rozhodnutia dopravného úradu 1/2015.

Ak dron umožňuje natáčanie videa alebo zhotovovanie fotografií, zákazníka musíte informovať aj o nevyhnutnosti vlastniť povolenie Dopravného úradu (podľa § 44 zákona č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a súhlasu Ministerstva obrany Slovenskej republiky podľa § 64 zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, s odvolaním na §11 zákona č.250/2007 Z. z.o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č.372/1990).

Fotografie a video z drona

Ak by ste chceli s dronom fotografovať alebo natáčať video, musíte mať dron zaevidovaný na Dopravnom úrade, musíte sa nechať zaškoliť, musíte sa nechať preskúšať (teoretická aj praktická skúška) na Dopravnom úrade a musíte vypracovať prevádzkovú príručku. Potom vám Dopravný úrad vydá povolenie na vykonávanie leteckých prác (poplatok za povolenie je 600 EUR).

Následne budete potrebovať povolenie Ministerstva obrany, ktoré vám bude vydané až po vydaní povolenia z Dopravného úradu.

Môžete predávať len schválené drony

Ďalšou informáciou pre predávajúcich je, že drony musia byť schválené pre EÚ trh. Drony určené pre ázijský alebo americký trh majú iné technické parametre a ich používanie na Slovensku nie je dovolené. Na Slovensku predávané drony musia byť v zhode podľa Nariadenia vlády č. 443/2001 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na rádiové zariadenia a koncové telekomunikačné zariadenia.

Čo si myslíte o týchto pravidlá pre používanie dronov? Nezdajú sa vám príliš prísne? Napíšte nám do komentárov.