E-shop a potvrdenie objednávky (zmluvy)

By on 14 novembra, 2022 0 2079 Views

Čo všetko musí obsahovať potvrdenie objednávky v e-shope?

Keď zákazník spraví objednávku ste povinný mu doručiť potvrdenie o uzavretí zmluvy, e-mailom alebo písomne na papieri, bezodkladne po uzavretí zmluvy (teda odoslaní objednávky), no najneskôr spolu s dodaním tovaru.

Čo všetko musí obsahovať potvrdenie objednávky?

 • vlastnosti tovaru alebo charakter služby
 • obchodné meno a sídlo (miesto podnikania),
 • tel. číslo a e-mail,
 • adresu, kde môže spotrebiteľ uplatniť reklamáciu,
 • celkovú cenu tovaru alebo služby, vrátane nákladov na dopravu, dodanie, poštovné a pod.,
 • platobné podmienky, dodacie podmienky a lehotu, dokedy bude tovar doručený,
 • informácia o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu do 14 dní,
 •  formulár na odstúpenie od zmluvy,
 • Informácia, kedy zákazník nemôže odstúpiť od zmluvy a kedy stráca právo na odstúpenia od zmluvy,
 • poučenie o vašej zodpovednosti za vady,
 • podrobnosti záruky,
 • informácia o akejkoľvek zálohovej platbe (ak vyžadujete od zákazníka nejakú platbu vopred),
 • informácia o možnosti využitia alternatívneho riešenia sporov.

Všetky informácie by ste mali zákazníkovi poskytnúť v potvrdení objednávky.

Ako na to?

Najjednoduchšie si túto informačnú povinnosť splníte tak, že do e-mailu priložíte obchodné podmienky ako prílohu vo formáte PDF alebo RTF.

V prílohe musí byť aj spomínaný predvyplnený formulár na odstúpenie od zmluvy – t.j. musia byť v ňom vyplnené vaše firemné údaje.

Ak všetky požadované informácie neposielate v potvrdení objednávky, môžete ich zákazníkovi poslať aj ako samostatný e-mail  alebo vytlačiť na papier a priložiť ich k tovaru v zásielke.