Virtuálna registračná pokladnica pre taxi služby

By on 4 novembra, 2022 0 2073 Views

Ak sa taxikár rozhodne používať virtuálnu registračnú pokladnicu (VRP) namiesto klasickej elektronickej pokladnice (ERP), nemusí mať v aute tlačiareň a zákazníkom nemusí vystavovať pokladničný doklad. Prečítajte si viac o tejto výnimke pre prevádzkovateľov taxi služieb.

Podľa zákona majú povinnosť evidovať tržby prijaté v hotovosti prostredníctvom registračnej pokladnice aj taxikári a prevádzkovatelia poskytujúci prenájom osobných automobilov so šoférom.

Taxikári sa môžu rozhodnúť, či budú evidovať tržby v elektronickej registračnej pokladni (ERP) alebo virtuálnej registračnej pokladni (VRP).

Tip: prečítajte si, čo je ERP  a čo je VRP.

Ak taxikár používa elektronickú registračnú pokladňu, potom musí platbu ihneď zaevidovať do ERP a vydať zákazníkovi doklad z ERP. To sa týka aj prípadov, keď zákazník platí platobnou kartou.

Ak však taxikár bude používať virtuálnu registračnú pokladňu, napríklad v mobile, tablete či notebooku, potom musí rovnako čo najskôr zaevidovať prijatú platbu, ale zákazníkovi nemusí vytlačiť pokladničný doklad z VRP. Taxikár teda nemusí mať v aute tlačiareň a nemusí tlačiť bločky z VRP. V prípade ERP taxikár len zaeviduje do VRP aplikácie celkovú sumu platenej ceny.

Prečítajte si všetko o virtuálnej registračnej pokladnici a stiahnite si zdarma aplikáciu do mobilu či tabletu.

Zaevidovanie tržby vo VRP musí ale taxikár vykonať ihneď po každom prijatí platby, nemôže to spraviť neskôr, napríklad naraz po skončení zmeny.

V prípade, ak po prijatí platby nie je možné zaevidovať tržbu do VRP aplikácie, musí taxikár vystaviť zákazníkovi paragón, ktorý obsahuje všetky povinné údaje ako pokladničn doklad (okrem ochranného znaku „MF“), spolu s potvrdením z taxametra.

Zdroj: usmernenie FS SR.