Povinné školenie pre zamestnancov potravín

By on 5 novembra, 2022 0 1515 Views

Záznam o školení zamestnancov

Zaškoliť zamestnancov musí zamestnávateľ. Nie je upresnené, ako má školenie vyzerať.

Zamestnancov poučte o hygienických zásadách. Školenie má byť ukončené podpísaním dokumentu s potvrdením poučenia a zaškolenia. Dokument (kópiu) si uchovajte v prípade kontroly.

Najdôležitejšie hygienické zásady

Požiadavky na priestory obchodov s potravinami

 1. Čistota v dobrý stav údržby.
 2. Splachovacie záchody napojené na kanalizačný systém. Záchody sa nesmú otvárať do miestností s potravinami.
 3. Umývadlá s prívodom teplej a studenej tečúcej vody a hygienickými prostriedkami.
 4. Prirodzené alebo mechanické vetranie.
 5. Prirodzené a/alebo umelé osvetlenie.
 6. Zariadenia na prezliekanie zamestnancov.
 7. Čistiace a dezinfekčné prostriedky skladované mimo priestorov s potravinami.

Požiadavky na zariadenia

 1. Všetko s čím potraviny prichádzajú do styku, musí byť čistenédezinfikované.
 2. Vhodné kontrolné prístroje.
 3. Používanie chemikálii v súlade so správnou praxou.

Potravinársky odpad

 1. Odstraňovanie odpadu z miestností, v ktorých sú potraviny.
 2. Ukladanie odpadu do uzatvárateľných kontajnerov.
 3. Udržiavanie skladov odpadu v čistote, bez zvierat a škodcov.
 4. Odstraňovanie odpadu hygienickým a pre životné prostredie priaznivým spôsobom.

Zásobovanie vodou

Musí byť zabezpečené dostatočné zásobovanie pitnou vodou.

Osobná hygiena

 1. Nosenie vhodného, čistého odevu alebo ochranného odevu.
 2. Zakázaná manipulácia s potravinami chorým a infikovaným osobám.

Ustanovenia uplatniteľné na potraviny

 1. Uchovávanie vo vhodných podmienkach, zabraňujúcich škodlivému kazeniuochrana pred kontamináciou.
 2. Kontrola škodcov.
 3. Uchovávanie pri teplotách bez následku rizika pre zdravieChladiarenský reťazec sa nesmie prerušovať.
 4. Rozmrazovanie bez rizika patogénnych mikroorganizmov.