Čo je HORECA?

By on 5 novembra, 2022 0 6783 Views

Čo znamená skratka HORECA a akého sektoru podnikania sa týka?

HORECA je odvetvie hotelov, reštaurácií a stravovacích služieb – gastronómie.

Skratka HORECA pochádza z anglických slov HOtel – REstaurant – CAffe (hotely, reštaurácie, kaviarne).

Odvetvie HORECA zahŕňa:

  • hotely a motely (s alebo bez reštaurácie),
  • kempingy a iné krátkodobé formy ubytovania,
  • mládežnícke ubytovne a horské ubytovne,
  • auto kempingy, vrátane plôch pre obytné prívesy,
  • ďalšie ubytovacie zariadenia,
  • reštaurácie,
  • bary,
  • závodné jedálne a stravovacie zariadenia.

Odvetvie HORECA pozostáva najmä z reštaurácií a barov, ktoré tvoria až dve tretiny celého odvetvia (či už vo forme obratu alebo počtu zamestnancov).

Drvivú väčšinu firiem podnikajúcich v sektore HORECA tvoria malé firmy (s menej ako 9 zamestnancami) a len 0,1% zo všetkých HORECA firiem sú veľké firmy.

So skratkou HORECA sa stretnete najmä pri produktoch, ktoré sú určené pre tento sektor – teda vybavenie reštaurácií, kuchynské riady, čistiace prostriedky a pod.

Termín HORECA je používaný aj pri organizovaní rôznych konferencií a prednášok (na Slovensku napríklad konferencia HORECA manažment, ktorú organizuje TREND).

Sektoru HORECA sa venuje napríklad slovenský dvojmesačník HORECA magazine alebo ročenka TOP hotelierstvo.