Ako správne označiť textilné výrobky

By on 14 novembra, 2022 0 2781 Views

Ako musia byť označené textilné výrobky, aké informácie na etikete nesmú chýbať, a ktoré výrobky majú výnimku?

Na textilných výrobkoch musí byť označenie:

  • Materiálového zloženia
  • Spôsob údržby

Materiálové označenie

Údaje o materiálovom zložení musia byť uvedené na etikete alebo uvedené iným spôsobom (natlačené na vnútornej strane oblečenia). Označenie musí byť trvalé, ľahko čitateľné, viditeľné a prístupné. Etiketa so zložením musí byť pevne pripevnená na výrobku.

V zložení sa uvádza úplný názov textilných vlákien v slovenčine (nie skratka) a hmotnostné percento v zostupnom poradí.

Označenie textilného výrobku zabezpečuje výrobca. Ak predávate textilné výrobky pod svojim menom či značkou, alebo v prípade ak textilné výrobky potláčate či inak upravujete, potom ste vy ako distribútor zodpovedný za jeho správne označenie. Výnimkou, na ktorú sa pravidlá o označovaní nevzťahujú, sú textilné výrobky zhotovené na objednávku krajčírmi – živnostníkmi (SZČO).

Označenie o spôsobe údržby / ošetrovania

V súčasnosti nie je predpis, ktorý by špeciálne upravoval ako označiť textílie informáciou o spôsobe údržby, aké konkrétne informácie by na označení o údržbe mali byť.

Textilný výrobok môžete označiť slovne alebo symbolmi.

Známe symboly ošetrovania textílií sú chránené autorským právom. Na ich použitie musíte mať licenciu od spoločnosti Ginetex (resp. od slovenského zástupcu). Ak inštrukcie pre ošetrovanie výrobku uvediete slovne (bez symbolov), musia byť uvedené v slovenčine.

Doplňujúce info

Akákoľvek doplňujúca informácia o údržbe výrobku v cudzom jazyku, musí byť preložená do slovenského jazyka.