• Home
  • Povinnosti
  • Čo je zdravotná spôsobilosť (zdravotný preukaz) v potravinárstve

Čo je zdravotná spôsobilosť (zdravotný preukaz) v potravinárstve

By on 14 novembra, 2022 0 23821 Views

Na čo slúži potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti? Kto ho musí mať? Kto vystavuje zdravotný preukaz?

Slovenská legislatíva hovorí (konkrétne vyhláška č. 585/2008),  že epidemiologicky závažnú činnosť pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov, môže vykonávať len osoba odborne a zdravotne spôsobilá.

Zdravotná spôsobilosť sa preukazuje zdravotným preukazom.

Zdravotná spôsobilosť je jednou z podmienok, ktorú musia mať zamestnanci a pracovníci v potravinárstve, v obchodoch s potravinami, v reštauráciách a zariadeniach spoločného stravovania.

Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti („zdravotný preukaz“) vystavuje lekár na základe lekárskej prehliadky.

Potvrdenie musí obsahovať:

  • meno a priezvisko osoby,
  • dátum narodenia,
  • trvalé bydlisko,
  • dátum vydania a
  • povinnosti osoby.

Lekár zamestnanca poučí o právach a povinnostiach a o tom, že pri ochorení ho musí vyhľadať.

Potvrdenia o zdravotnej spôsobilosti platia bez časového obmedzenia.

Za neplatný zdravotný preukaz úrad verejného zdravotníctva pri kontrole udeľuje prevádzkovateľovi pokutu okolo 10-20 EUR, Slovenská obchodná inšpekcia udeľuje pokuty okolo 300 EUR.