Podnikatelia a koncesionárske poplatky

By on 15 novembra, 2022 0 1010 Views

Máte viac ako dvoch zamestnancov? Viete, že vtedy musíte platiť koncesionárske poplatky? Od čoho závisí výška poplatkov? Týka sa to len firiem alebo aj živnostníkov (SZČO)?

Táto povinnosť sa vzťahuje aj na právnické osoby (napríklad sro-čky), ale aj na živnostníkov (SZČO), pokiaľ zamestnávajú viac ako 2 ľudí.

Kto je zamestnanec

Do počtu zamestnancov sa počítajú tie osoby, ktoré zamestnávate v pracovno-právnom vzťahu.

Nepočítajú sa osoby, ktoré sú zamestnané na dohodu.

Do počtu zamestnancov sa rátajú aj zamestnankyne na materskej dovolenke.

Kedy vzniká povinnosť

Povinnosť  vzniká od prvého dňa kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom ste začali zamestnávať aspoň troch zamestnancov.

Keď vám klesne počet zamestnancov a bude ich menej ako traja, potom vám zaniká povinnosť platiť koncesionárske poplatky. Povinnosť zaniká posledný deň mesiaca, v ktorom ste zamestnávali aspoň troch zamestnancov.

Výška poplatkov

Výška poplatkov za koncesionárske poplatky závisí od počtu zamestnancov.

Platbu aj nedoplatok môžete zaplatiť  dokonca aj online platobnou kartou.

Musíte sa prihlásiť

Ak vám vznikne povinnosť platiť koncesionárske poplatky, musíte sa sami registrovať.

Koncesionárske poplatky si môžete dať do nákladov

Platba za koncesionárske poplatky je daňový výdavok, ktorý si môžete zahrnúť do nákladov.

Pokuty

Výška pokuty závisí tak isto od počtu zamestnancov a môže byť od 33 EUR do 166 EUR. Ak neuhradíte dlžné koncesionárske poplatky do 30 dní od doručenia výzvy na zaplatenie, tak budete musieť zaplatiť dlžnú sumu na poplatkoch, pokutu, poštové sadzby a pokuty na súde.