• Home
  • Rady a tipy
  • Zákazníkom nesmiete účtovať poplatok za platbu kartou

Zákazníkom nesmiete účtovať poplatok za platbu kartou

By on 15 novembra, 2022 0 2834 Views

Aj vy máte v obchode či e-shope zavedený poplatok za platbu kartou pri malých sumách? Táto praktika nie je dovolená a môžete za ňu dostať pokutu. Týka sa to aj platieb cez PayPal. Poradíme, ako to legálne obísť, aby ste banke nemuseli platiť poplatky za platbu kartou pri nízkych sumách.

Dnes už má väčšina obchodníkov v predajniach terminály na platbu kartou (tzv. POS terminál), aby vyhovela zákazníkom. Poplatky, ktoré musí obchodník znášať za platbu kartou, sú pomerne vysoké a tak niektorí predávajúci pri malých platbách účtujú zákazníkom poplatok za platbu kartou.

Mnohí podnikatelia netušia, že zákazníkom nie je možné účtovať žiaden poplatok za platbu kartou. Zakazuje to zákon na ochranu spotrebiteľa 250/2007, ktorý hovorí, že:

Predávajúci nesmie spotrebiteľovi účtovať poplatky za použitie platobného prostriedku.

Dodržiavanie tohto zákazu kontroluje Slovenská obchodná inšpekcia a udeľuje za to obchodníkom pokuty. Dodáva k tomu nasledovné:

Podľa § 2 ods. 19 zákona 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa platobným prostriedkom na účely tohto zákona rozumie personalizované zariadenie alebo súbor postupov dohodnutý medzi používateľom platobných služieb a poskytovateľom platobných služieb, ktoré používa používateľ platobných služieb na účely predkladania platobného príkazu, najmä platobná karta, internet banking alebo iné platobné aplikácie elektronického bankovníctva.

Ak v obchode účtujete poplatok za platbu kartou (napríklad pri platbách menších ako 5 EUR), ukladáte tak spotrebiteľovi povinnosť bez právneho dôvodu, čím sú poškodzované jeho majetkové práva.

Toto sa týka nielen predajní – „kamenných“ obchodov, ale samozrejme aj pri platbe za tovar či služby cez internet, napríklad v e-shopoch.

Porušenie tohto zákazku SOI pokutuje sumou okolo 300 EUR.

Tento zákaz sa týka aj platieb napríklad cez PayPal, ani pri týchto platbách nemôžete účtovať žiaden poplatok.

Čo môže obchodník spraviť legálne?

Ak platíte banke vysoké poplatky a pri platbe menších súm je platba kartou pre vás nevýhodná, nesmiete za to účtovať žiaden poplatok. Ale môžete si stanoviť minimálnu sumu, od ktorej budete prijímať platby platobnou kartou.

SOI takéto obmedzenie považuje za v súlade so zákonom a na svojom webe k tomu píše:

Môže predávajúci odmietnuť alebo limitovať platbu bankomatovou kartou?

Platba bankomatovou kartou za nákup v predajni nie je zákonne ustanovená. Je na rozhodnutí každého obchodníka, či takúto službu bude spotrebiteľom poskytovať, alebo nie. Podmienky si každý predávajúci určuje sám, to znamená aj hodnotu od akej bude takýmto spôsobom prijímať platby. O spôsobe platby musí kupujúceho informovať.