Živnostník (SZČO) a účet v banke

By on 6 novembra, 2022 0 1843 Views

Musí mať živnostník účet v banke? Prečo je vhodné otvoriť si pre podnikanie osobitný účet?

Podnikať môžete aj bez bankového účtu. je však len málo oblastí podnikania, kde si vystačíte s hotovosťou a nebudete potrebovať bankový účet. Ako živnostník nemôžete nikomu v hotovost zaplatiť alebo prijať platbu vyššiu než 5 000 EUR.

Nepoužívajte na podnikanie súkromný účet

  1. Účet, ktorý budete používať na podnikanie, budete musieť nahlásiť na daňový úrad. Všetky pohyby budete musieť evidovať v účtovníctve. Vaše súkromné operácie na účte budú k dispozícii daňovému úradu.
  2. Náročnosť v prípade vedenia účtovníctva.
  3. Externémí účtovníci si často účtujú svoje služby od počtu zaúčtovaných dokladov. Ak budete súkromný účet používať aj na podnikateľské účely, môžu sa Vám takto zbytočne zvýšiť náklady.
  4. Prehľadnosť – oddeliť súkromné veci od podnikateľských.

Nemusíte mať „podnikateľský účet“

Nie ste povinný otvoriť si „podnikateľský účet“. Banka sa Vás bude prirodzene snažiť nahovoriť na otvorenie „podnikateľského účtu“. Vedenie je väčšinou drahšie ako bežný účet súkromnej osoby.

Ako živnostník môžete na podnikanie používať bežný osobný účet.

Vaše povinnosti

Ak si živnosť ešte len zakladáte, otvorte si rovno aj samostatný bankový účet ešte pred povinnou registráciou na daňovom úrade. Nemusíte potom dodatočne nahlasovať zriadenie nového bankového účtu. Registrovať sa na daňovom úrade musíte do konca kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom ste získali živnostenské oprávnenie.

Ak už živnosť máte a otvárate si nový bankový účet, alebo ho meníte, musíte to oznámiť daňovému úradu do 30 dní.