Čo je zdravotná spôsobilosť (zdravotný preukaz) v potravinárstve

by on 14 novembra, 2022 0

Na čo slúži potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti? Kto ho musí mať? Kto vystavuje zdravotný preukaz? Slovenská legislatíva hovorí (konkrétne vyhláška č. 585/2008),  že epidemiologicky závažnú činnosť pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov, môže vykonávať len osoba odborne a zdravotne spôsobilá. Zdravotná spôsobilosť sa preukazuje zdravotným preukazom. Zdravotná spôsobilosť je jednou z podmienok, ktorú musia mať...

Čítať viac

Čo je a čo nie je prevádzkareň

by on 14 novembra, 2022 0

Ktoré priestory sa považujú za prevádzkareň? Ak podnikám z bytu či domu, je to prevádzkareň? Čo je prevádzkareň Prevádzkarňou je priestor, kde sa živnosť prevádzkuje. Miesto, kde podnikateľ alebo jeho zamestnanci vykonávajú samostatnú podnikateľskú činnosť. Môže ísť o predajňu, výrobňu, kozmetický salón, penzión, reštauráciu a pod. Čo nie je prevádzkareň Miesto podnikania (adresa, kde podnikateľ prijíma...

Čítať viac

E-shop a potvrdenie objednávky (zmluvy)

by on 14 novembra, 2022 0

Čo všetko musí obsahovať potvrdenie objednávky v e-shope? Keď zákazník spraví objednávku ste povinný mu doručiť potvrdenie o uzavretí zmluvy, e-mailom alebo písomne na papieri, bezodkladne po uzavretí zmluvy (teda odoslaní objednávky), no najneskôr spolu s dodaním tovaru. Čo všetko musí obsahovať potvrdenie objednávky? vlastnosti tovaru alebo charakter služby obchodné meno a sídlo (miesto podnikania), tel. číslo a e-mail, adresu,...

Čítať viac

Kde je podnikateľ povinný predložiť prihlášku k registrácii registračnej pokladni?

by on 14 novembra, 2022 0

Pred uvedením elektronickej registračnej pokladne (ERP) do prevádzky je potrebné ju zaregistrovať na príslušnom daňovom úrade. Pred uvedením elektronickej registračnej pokladne (ERP) do prevádzky je potrebné ju zaregistrovať na príslušnom daňovom úrade. K registrácii ERP je potrebné predložiť knihu pokladnice a certifikát elektronickej registračnej pokladnice. Pre registráciu pokladne je nevyhnutné prísť osobne s knihou pokladnice a certifikátom na...

Čítať viac

E-shop a všeobecné obchodné podmienky (VOP)

by on 14 novembra, 2022 0

Ako predajca tovaru či služieb v e-shope pri predaji uzatvárate so zákazníkom tzv. zmluvu uzatvorenú na diaľku. Uzavretím zmluvy je uskutočnenie objednávky v e-shope. Ako predávajúci máte povinnosť poskytnúť povinné informácie zákazníkovi ešte pred uzatvorením zmluvy, pred odoslaním objednávky. Všeobecné obchodné podmienky (VOP) sú všetky informácie, ktoré poskytujete zákazníkovi, aby sa vedel rozhodnúť, či u vás nakúpi –  údaje,...

Čítať viac

Aká je maximálna splatnosť faktúry?

by on 14 novembra, 2022 0

Maximálna splatnosť faktúr je stanovená na 60 dní. Po uplynutí tejto lehoty máte nárok na úrok z omeškania a takisto jednorazové odškodnenie vo výške 40 EUR za faktúru. Pozrite si podrobnosti. O náležitostiach faktúry sme hovorili v článku Čo musí obsahovať faktúra. Od februára tohto roku platí novela Obchodného zákonníka, ktorá obmedzila splatnosť faktúry na 60 dní (pre...

Čítať viac

Aké registračné a informačné povinnosti má e-shop?

by on 13 novembra, 2022 0

Živnosť Ak chcete predávať cez e-shop musíte mať živnosť inak by išlo o neoprávnené podnikanie. Registrácia na Úrade pre ochranu osobných údajov Povinnosť bola zrušená v júli 2016. Povinné informácie o prevádzkovateľovi Patria tu: obchodné meno, sídlo, miesto podnikania, právna formu v prípade PO, IČO, označenie registra a číslo zápisu, telefónne č., e-mail, adresa na uplatnenie reklamácie alebo podania sťažnosti, DIČ, názov...

Čítať viac

Aké informácie musia byť na potravinách?

by on 13 novembra, 2022 0

Určite sa vám už stalo, že ste na kúpených potravinách mali problém nájsť zloženie, výživové hodnoty alebo iné dôležité informácie. Výsledkom toho bolo zaiste narušenie dôvery v značku a samotný produkt. Dnes, kedy ľudia dbajú o kvalitu potravín výrazne viac ako v minulosti, chce väčšina zákazníkov vedieť do detailov, čo konzumuje. Preto ak predávate,...

Čítať viac

Pozor na podvod – nedoplatok za elektrinu

by on 13 novembra, 2022 0

Prišla vám e-mailom upomienka za nedoplatok elektrickej energie alebo ponuka pôžičky, musíte no najprv musíte uhradiť administratívny poplatok? Ak vyzerá e-mail takto, je to podvod. Neplaťte. Podvodný e-mail vás upozorňuje na údajný nedoplatok, ktorý máte u vášho dodávateľa energie. Dlžná suma nie je vysoká, uvedené sú aj čísla bankových účtov, na ktoré máte poslať dlžnú...

Čítať viac

Predaj výživových doplnkov (aj cez internet) – vaše povinnosti

by on 13 novembra, 2022 0

Predávate výživové doplnky v kamennej predajni alebo v e-shope? Aké máte povinnosti? Ako musia byť označené výživové doplnky? Kde všade sa musíte registrovať? Akú sú povinné údaje? Čo je výživový doplnok Výživové doplnky sú potraviny na doplnenie prirodzenej stravy, ktoré sú koncertovanými zdrojmi živín (napr. vitamínov a minerálnych látok alebo iných látok s výživovým alebo fyziologickým...

Čítať viac