E-shop a poškodená zásielka pri doručení

by on 25 marca, 2022 0

Zákazník nahlási, že zásielka z e-shopu mu prišla poškodená. Kto je za to zodpovedný a ako to riešiť so zákazníkom? Prevádzkovateľ e-shopu je zodpovedný za doručenie aj stav v akom bola zásielka doručená. Zákazník musí dostať tovar v poriadku bez ohľadu na druh prepravy. Reklamáciu od zákazníka musíte vybaviť Zákazník má právo na reklamáciu tovaru. Ak zákazník oznámi...

Čítať viac

Prevádzkovatelia e-shopov, nákup tovaru zo zahraničia a DPH

by on 25 marca, 2022 0

Niektorí prevádzkovatelia e-shopu – neplatitelia DPH – netušia o povinnosti, ktorá sa ich týka pri nákupe tovaru z iných krajín EÚ pri prekročení istého objemu nákupov. Ak pre svoje podnikanie nakupujete tovar z iných krajín EÚ a nie ste platiteľom DPH, pri prekročení istej hranice objemu nákupu sa budete musieť registrovať pre DPH. Touto hranicou je...

Čítať viac

Čo musí obsahovať doklad o kúpe

by on 2 marca, 2022 0

Čo musí byť uvedené na doklade o kúpe? Na čo si dať pozor a na čo nezabudnúť? Aký je rozdiel medzi dokladom z registračnej pokladne a dokladom o kúpe? Podľa zákona každý predávajúci, ktorý predáva tovar alebo poskytuje služby, musí vydať zákazníkovi doklad o kúpe. Nie vždy to musí byť doklad z registračnej pokladnice – môže to byť napr. paragón...

Čítať viac

Čo je zdravotná spôsobilosť (zdravotný preukaz) v potravinárstve

by on 2 marca, 2022 0

Na čo slúži potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti? Kto ho musí mať? Kto vystavuje zdravotný preukaz? Slovenská legislatíva hovorí (konkrétne vyhláška č. 585/2008),  že epidemiologicky závažnú činnosť pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov, môže vykonávať len osoba odborne a zdravotne spôsobilá. Zdravotná spôsobilosť sa preukazuje zdravotným preukazom. Zdravotná spôsobilosť je jednou z podmienok, ktorú musia mať...

Čítať viac

Čo je podnikanie?

by on 2 marca, 2022 0

Aká je definícia podnikania? Čo znamená podnikanie podľa obchodného zákonníka? Kto je podnikateľ? Neexistuje žiadna jednoznačná definícia pojmu podnikanie. Slovenský Obchodný zákonník hovorí, že: podnikanie je sústavná činnosť uskutočňovaná podnikateľom vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť s cieľom dosiahnuť zisk. Iná definícia hovorí, že: podnikanie je cieľavedomá ľudská činnosť vykonávaná za účelom uspokojovania vlastných potrieb podnikateľa prostredníctvom uspokojovania...

Čítať viac

Čo je HORECA?

by on 2 marca, 2022 0

Čo znamená skratka HORECA a akého sektoru podnikania sa týka? HORECA je odvetvie hotelov, reštaurácií a stravovacích služieb – gastronómie. Skratka HORECA pochádza z anglických slov HOtel – REstaurant – CAffe (hotely, reštaurácie, kaviarne). Odvetvie HORECA zahŕňa: hotely a motely (s alebo bez reštaurácie), kempingy a iné krátkodobé formy ubytovania, mládežnícke ubytovne a horské ubytovne, auto kempingy, vrátane plôch...

Čítať viac

Čo je a čo nie je prevádzkareň

by on 2 marca, 2022 0

Ktoré priestory sa považujú za prevádzkareň? Ak podnikám z bytu či domu, je to prevádzkareň? Čo je prevádzkareň Prevádzkarňou je priestor, kde sa živnosť prevádzkuje. Miesto, kde podnikateľ alebo jeho zamestnanci vykonávajú samostatnú podnikateľskú činnosť. Môže ísť o predajňu, výrobňu, kozmetický salón, penzión, reštauráciu a pod. Čo nie je prevádzkareň Miesto podnikania (adresa, kde podnikateľ prijíma...

Čítať viac

Čo by mal obsahovať podnikateľský zámer

by on 2 marca, 2022 0

Čo by mal obsahovať podnikateľský plán pre získanie príspevku na podnikanie? Aký by mal mať rozsah a štruktúru? V dnešnom článku sa pozrieme na náležitosti podnikateľského zámeru, čo a akú formu podnikateľského zámeru vyžaduje Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny pre získanie príspevku na podnikanie. Rozsah Podnikateľský zámer pre účely získania príspevku pre podnikanie by mal...

Čítať viac

Ako založiť živnosť

by on 2 marca, 2022 0

Ako založiť živnosť – živnostenský list, živnostenský úrad, potrebné dokumenty, žiadosti, poplatky… Živnosť je sústavná činnosť prevádzkovaná samostatne, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, za účelom dosiahnutia zisku a za podmienok ustanovených zákonom. V podstate takmer každý, kto chce na Slovensku podnikať, potrebuje živnosť  (isté typy podnikania je možné vykonávať aj bez živnosti –...

Čítať viac

Ako usporiadať súťaž na Facebooku

by on 20 februára, 2022 0

Aké sú pravidlá súťaží na Facebooku? Ako ich správne organizovať? Čo môžete od fanúšikov vyžadovať a čo nie? Prečítajte si, ak správne urobiť súťaž na FB. Podmienky vyhlásenia súťaže na vašej FB stránke: Čo môžete Aby sa do súťaže fanúšikovia zapojili, môžete od nich žiadať: označenie „páči sa mi“, komentovanie príspevoku, pridanie príspevoku na vašu stránku, lajk...

Čítať viac