• Home
  • Povinnosti
  • Kde je podnikateľ povinný predložiť prihlášku k registrácii registračnej pokladni?

Kde je podnikateľ povinný predložiť prihlášku k registrácii registračnej pokladni?

By on 14 novembra, 2022 0 574 Views

Pred uvedením elektronickej registračnej pokladne (ERP) do prevádzky je potrebné ju zaregistrovať na príslušnom daňovom úrade.

Pred uvedením elektronickej registračnej pokladne (ERP) do prevádzky je potrebné ju zaregistrovať na príslušnom daňovom úrade.

K registrácii ERP je potrebné predložiť knihu pokladnice a certifikát elektronickej registračnej pokladnice.

Pre registráciu pokladne je nevyhnutné prísť osobne s knihou pokladnice a certifikátom na pobočku daňového úradu cez stránkové hodiny. Je možné prísť aj v zastúpení, avšak s notársky overeným splnomocnením.

Túto otázku môžete dostať v teste na overenie praktickej prípravy a odborných vedomostí žiadateľa o príspevok pred začatím prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti alebo samostatnej zárobkovej činnosti v chránenej dielni alebo na chránenom pracovisku.

Daňový úrad po registrácii zabezpečí ERP plombou.