O úradných prekladoch aj pre cudzincov

By on 2 novembra, 2022 0 509 Views

Takmer každý sa už stretol so situáciou, že na úrade vyžadovali nejeden špecifický dokument. Takým je aj úradný preklad, o ktorom na začiatku vôbec nič nemusíme vedieť. Rodený Slovák sa k informáciám o úradnom (súdnom, overenom, preklade s pečiatkou) preklade dostane rýchlo. Ale čo v prípade, keď ho potrebuje cudzinec?

Úradné preklady pre široký okruh dokumentov. Aj pre výpis z registra trestov

Akýkoľvek úradný preklad vám vyhotoví len oprávnená osoba. Je ňou úradný prekladateľ po absolvovaní jazykových skúšok pod záštitou ministerstva spravodlivosti. Právoplatnosť pre túto činnosť potvrdzuje jednak pečiatkou so štátnym znakom a vyhotovením prekladateľskej doložky. Týmto dokazuje správnosť, resp. úplnú zhodu prekladu so zdrojovým textom. Tu však môžu nastať rôzne situácie.

Preklad výpisu registra trestov pre cudzincov

Ako prvé sa treba informovať, či oslovená agentúra vyhotovuje preklad registra trestov na Slovensko aj do zahraničia. Môže ísť o prípad, že po tom, ako si cudzinec vyžiada o výpis registra trestov (na pošte, osobne na Registri trestov alebo na základe plnej moci), potrebuje urýchlene preklad. Výnimkou nie je ani požiadavka odoslať ho do zahraničia. Ešte pred samotným úradným prekladom je nutné dokument vyššie overiť. Môže ísť o spôsob superlegalizácie – závisí to najmä od požiadaviek cieľovej krajiny.

Verifikované úradné preklady by mali byť dostupné pre všetky svetové jazyky, pre najfrekventovanejšie aj menej časté typy dokumentov. Dnes už takmer každá inštitúcia vyžaduje výpis registra trestov.

Aj takto špecifický úradný preklad môže byť vyhotovený v expresných termínoch. Tie sa vzťahujú nielen na najpoužívanejší svetový jazyk, ale aj na unikátny v písme a v skloňovaní mien. Kto má v portfóliu úradné preklady ruština, bleskovo ich vypracuje aj do dvoch hodín – za predpokladu, že agentúra sa s cudzincom dohovorila na všetkých základných požiadavkách!

Zdroj obrázku: one photo / Shutterstock.com