ŽIVNOSTNÍK A ÚČTOVNÍCTVO

By on 10 novembra, 2022 0 662 Views

Dokáže si živnostník viesť sám účtovníctvo? Oplatí sa zaplatiť účtovníckej firme? Účtovnícke programy zdarma.

Ako fyzická osoba – živnostník budete účtovať v tzv. sústave jednoduchého účtovníctva.

Ak sa rozhodnete uplatňovať si ako živnostník tzv. paušálne výdavky, tak potom si nemusíte viesť účtovníctvo. Povinnosťou bude akurát viesť evidenciu o príjmoch v časovom slede, o zásobách a pohľadávkach, ale forma tejto evidencie nie je predpísaná, takže Vám na to stačí papier a pero, alebo napríklad Word či Excel.

V rámci jednoduchého účtovníctva budete viesť:

  • peňažný denník,
  • knihu pohľadávok a záväzkov,
  • pomocné knihy (ak ich potrebujete; napr. kniha zásob, kniha mzdovej evidencie, inventárna kniha dlhodobého majetku atď.)

Ako živnostník si môžete viesť účtovníctvo sami alebo zveriť vedenie účtovníctva nejakej firme či súkromnému účtovníkovi.

Ak nie ste registrovaní ako platca DPH a budete účtovať v jednoduchom účtovníctve, potom vedenie účtovníctva zvládnete aj sami.

Účtovníctvo si môžete viesť napríklad aj v Exceli, avšak omnoho pohodlnejšie to bude v špecializovanom programe na vedenie účtovníctva. Medzi najznámejšie programy patrí Money alebo Alfa . Obidva programy sú v slovenskom jazyku, a dajú sa siahnuť z internetu zadarmo. Môžete ich zadarmo používať s istými obmedzeniami (obmedzenia sa týkajú počtu zaúčtovaných dokladov a pod.), no ako začínajúci živnostník by ste si s nimi mohli na jeden rok vystačiť.