Ako vybrať mobilný telefón pre podnikateľa

By on 10 novembra, 2022 0 1490 Views

Práca podnikateľa sa v porovnaní s prácou bežného zamestnanca firmy odlišuje predovšetkým v spôsobe, akým je vykonávaná, a v časovej náročnosti, ktorá okrem samotného výkonu vyžaduje i zháňanie klientely. Zatiaľ čo bežný zamestnanec máva pevne stanovenú pracovnú dobu, ktorú si môže často flexibilne upravovať, a istý zárobok, u podnikateľa býva v závislosti na type oboru, v ktorom nachádza svoje uplatnenie, pracovné tempo dynamickejšie a pracovná doba sa odvíja od aktuálneho záujmu zákazníkov. Práva podnikateľa tak v závislosti na obore vyžaduje využívanie odpovedajúcich nástrojov, ktoré podporujú jeho zárobkovú schopnosť.

Obory podnikateľskej činnosti a ich aspekty

Charakteristika podnikateľa, ako zárobkovo činnej osoby, vychádza predovšetkým z legislatívy a tá stanoví, že ide o osobu, ktorá na základe špecifického oprávnenia vykonáva činnosť, z ktorej jej plynie zisk. Podnikateľom tak sú nielen živnostníci, ale i majitelia a konatelia spoločností. Špecifiká podnikateľskej činnosti potom spočívajú najmä v nasledujúcich aspektoch:

  • vytváranie obchodných príležitostí
  • komunikácia s klientmi a riešenie zásadných podnikateľských problémov
  • uzatváranie zmlúv a definícia ich obsahu
  • obchodné jednanie, dohovárania a schvaľovanie obchodných podmienok
  • vedenie zamestnancov alebo pomocných síl

Konkrétna náplň práce potom závisí predovšetkým na obore, v ktorom podnikateľ realizuje svoju činnosť – ak sa jedná o predaj alebo poskytovanie bežných spotrebiteľských služieb, býva podnikateľom osoba samostatne zárobkovo činná. Obdobným spôsobom podnikajú napríklad remeselníci alebo lekári či poradcovia s vlastnou praxou. Za podnikateľov sa však považujú i osoby na vedúcich pozíciách väčších spoločností, ktoré figurujú v oblasti zásadného rozhodovania.

Mobilný telefón pre podnikateľa

Komunikácia obvykle býva u podnikateľskej činnosti výraznou súčasťou pracovnej náplne. V dnešnej dobe sa veľa tejto komunikácie odohráva práve prostredníctvom mobilného telefónu, či už ide o volanie, alebo odpovedanie na textové správy či emaily. Okrem toho je možné pomocou rôznych aplikácií realizovať na mobilnom telefóne celú škálu ďalších činností vrátane podpisu zmluvy elektronickou formou, rýchle vyhľadávanie informácii nielen o klientovi, či schvaľovať alebo posielať platby. Práve preto je pre podnikateľa výber mobilného telefónu obvykle dôležitým krokom.

Mobilný telefón môžete zakúpiť napríklad v obchode Planeo Elektro.

Na čo sa pri výbere mobilného telefónu pre podnikateľa zamerať

Ak sa chystáte zadovážiť si nový mobilný telefón pre podnikateľskú činnosť, je dobré zvažovať komplexne dve hlavné oblastí, a tými sú nielen samotné fyzické prevedenie telefónu, ale i tarifa, ktorú použijete. Mobilný operátori spravidla majú samostatný produkt pre podnikateľov so zvýhodnenými službami a často i s možnosťou zakúpenia konkrétneho modelu. V tomto smere by ste však mali byť obozretný, pretože vlastnosti zariadenia v mnohom ovplyvnia možnosti používania pre dané účely. Pri výbere mobilného telefónu, ktorý budete používať v rámci podnikateľskej činnosti, by ste mali zvážiť nasledujúce aspekty.

Použitie systému dvoch SIM-kariet

Podnikatelia si môžu náklady na mobilnú tarifu odčitovať z daní, musia však dokazovať, že je používaná výhradne k podnikateľským účelom. Pri rozdelení služieb operátora na podnikateľské a súkromné je tak dokazovanie zjednodušené. Mobilné telefóny s priestorom pre dve SIM-karty naviac umožňujú nosenie iba jedného zariadenia, ktoré pojme súkromnú i pracovnú komunikáciu.

Rozmery a materiál

Vzhľad telefónu nebýva primárnym kritériom výberu, je však dôležité vyberať taký model, ktorý bude nielen skladný, ale i poskytovať dostatočne veľký displej, najmä ak potrebujete pracovať s dokumentami, ktoré budete na zariadení otvárať. Materiál, z ktorého je telefón vyrobený, ovplyvňuje jeho odolnosť – ak budete často cestovať, či sú súčasťou vašej práce náročnejšie fyzické úkony, je dobré vyberať modely z odolnejších materiálov, ktoré zaručujú nízke riziko poškodenia i pri páde.

Operačný systém a charakteristiky zobrazovania

Na operačnom systéme a firmware zariadenia by mal byť kvalitný – väčšina mobilných telefónov využíva buď iOS alebo Android, ktoré sú dostatočne flexibilné. Dôležitým parametrom je potom i rozlíšenie displeje a jeho reaktivita.

Výdrž batérie

Jedným z hlavných parametrov, ktoré by ste mali pri výbere zvážiť, je deklarovaná výdrž batérie. Pri podnikateľskej činnosti je obvykle potrebné, aby mobilný telefón i pri intenzívnom používaní vydržal nabitý aspoň 24 hodín.

...

 

 

Zdroje

https://www.spotrebitelov.cz/clanky/jak-vybrat-mobilni-telefon/

https://www.arecenze.sk/mobilne-telefony/