• Home
  • Rady a tipy
  • NEBEZPEČNÉ NAPODOBNENINY: DEKORÁCIE A SVIEČKY, KTORÉ VYZERAJÚ AKO JEDLO, SA NESMÚ PREDÁVAŤ

NEBEZPEČNÉ NAPODOBNENINY: DEKORÁCIE A SVIEČKY, KTORÉ VYZERAJÚ AKO JEDLO, SA NESMÚ PREDÁVAŤ

By on 12 novembra, 2022 0 698 Views

V obchode ani na internete nemôžete ponúkať na predaj dekorácie, sviečky či iné predmety, ktoré vyzerajú ako potravina alebo jedlo a ktoré by mohli ohroziť malé deti.

Dajte si pozor, aby ste vo svojom obchode nepredávali tovar, ktorý vyzerá ako potravina – rôzne plastové ovocie, umelé strapce hrozna a pod. Na Slovensku je predaj takýchto výrobkov zakázaný.

Zákon na ochranu spotrebiteľa 250/2007 zakazuje uvádzať na trh, dovážať, predávať či ponúkať tzv. nebezpečnú napodobneninu. Za takýto výrobok sa považuje

výrobok, ktorý má formu, vôňu, farbu, vzhľad, obal, označenie, objem alebo rozmery, ktoré môžu spôsobiť jeho zámenu spotrebiteľom, najmä dieťaťom s potravinou, čo môže byť nebezpečné pre jeho zdravie.

Týka sa to výrobkov, z ktorých sa môže oddeliť nejaká malá časť a lebo z ktorej by dieťa mohlo odhryznúť.

Slovenská obchodná inšpekcia k tomu uvádza:

Napodobeniny potravín predstavujú špecifickú skupinu výrobkov, ktorá vzbudzuje pozornosť detí a v domnení, že ide o potravinu, po nej môžu siahnuť, nakoľko svojimi rozumovými schopnosťami nevedia rozpoznať, že ide len o atrapu potraviny. V prípade, že dieťa po napodobenine siahne a podarí sa mu oddeliť malú časť – t. j. časť výrobku, ktorú si bez problémov dieťa môže strčiť do úst, vzniká riziko jeho zadusenia, otravy alebo perforácie či zablokovania jeho tráviaceho traktu. V dôsledku takéhoto rizika sa teda stáva napodobenina nebezpečným výrobkom.

S ohľadom na to, že tak, ako pri výrobkoch zameniteľných s potravinami, rovnako i pri hračkách je riziko totožné (zadusenie, otrava, perforácia / zablokovanie tráviaceho ústrojenstva) a najviac ohrozenou skupinou sú práve deti, na overovanie rizikovosti sa teda používa aj rovnaká metodika skúšania ako pri bezpečnosti hračiek.

Na predaj takýchto výrobkov by si mali dať pozor najmä rôzne kvetinárstva a podobné obchody, v ktorých sa často napodobneniny rôznych ovocí predávajú. Zodpovednosti sa predávajúci nezbaví ani tým, ak takýto výrobok označí ako „dekoráciu“-  stále ide o nebezpečnú napodobneninu. Týka sa to napríklad aj sviečok v tvare ovocia (alebo v tvare kávových zŕn, imitácia bomboniéry, zmrzliny a pod.) alebo aj uteráčikov.

V prípade, že SOI nájde takýto nebezpečný výrobok v predaji, pokutuje nielen predajcu, ale aj dodávateľa (distribútora, výrobcu) a pokuty nie sú malé (cca 1.000 EUR za jeden výrobok).