• Home
  • Rady a tipy
  • Môžem na základe živnostenského oprávnenia vydaného na Slovensku podnikať v zahraničí?

Môžem na základe živnostenského oprávnenia vydaného na Slovensku podnikať v zahraničí?

By on 12 novembra, 2022 0 652 Views

Áno, ale len dočasne. Pozrite si viac o podmienkach podnikania v zahraničí so slovenskou živnosťou.

Podnikanie v krajinách EÚ je možné aj so slovenskou živnosťou, ale len dočasne.

Upravuje to smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 2006/123/ES o službách na vnútornom trhu.

Táto smernica hovorí o tzv. cezhraničnom poskytovaní služieb. To znamená, že poskytovateľ služieb má na základe oprávnenia, ktoré mu bolo vydané v jeho členskom štáte, právo dočasne poskytovať služby aj v ktoromkoľvek inom členskom štáte, a to za rovnakých podmienok ako majú domáci poskytovatelia služieb tohto iného členského štátu.

Avšak prostredníctvom cezhraničného poskytovania služieb je možné v inom štáte podnikať len dočasne.

Navyše, takto podnikať nie je možné vo všetkých oblastiach. Výnimkou sú napríklad finančné služby, elektronické komunikačné služby, služby agentúr dočasného zamestnávania, zdravotná starostlivosť, audiovizuálne služby, prevádzkovanie hazardných hier, sociálne služby, súkromné bezpečnostné služby, činnosť notárov a súdnych exekútorov, služby v oblasti dopravy.

Ďalej sú pre takto poskytované služby stanovené podmienky, ktoré sa v každej krajine môžu líšiť. V niektorých krajinách môže ísť o regulované služby, na ktoré musíte preukazovať odbornú spôsobilosť.

Túto otázku  môžete dostať v teste na overenie praktickej prípravy a odborných vedomostí žiadateľa o príspevok pred začatím prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti alebo samostatnej zárobkovej činnosti v chránenej dielni alebo na chránenom pracovisku.