• Home
  • Rady a tipy
  • O vybavení reklamácie musíte zákazníka informovať písomne

O vybavení reklamácie musíte zákazníka informovať písomne

By on 5 novembra, 2022 0 1896 Views

Pre ukončenie reklamácie musíte zákazníka vyzvať na prevzatie plnenia. Čo musí výzva obsahovať a čo všetko splniť, aby ste nedostali pokutu?

Ak si zákazník uplatní reklamáciu, musí byť vybavená najneskôr do 30 dní. Prípustný spôsob ukončenia reklamácie je tzv. písomná výzva na plnenie, čo znamená, že zákazníka vyzvete, aby si prišiel pre opravený alebo vymenený výrobok, vrátené peniaze, alebo pre odôvodnene zamietnutú reklamáciu.

Takéto reklamácie sa týkajú tovaru predávaného v kamennom obchode aj v e-shope.

Výzva na plnenie musí byť odoslaná do 30 dní od prijatia reklamácie v písomnej forme – e-mail, list. Odoslanie musí byť preukázateľné – kedy bola písomná výzva odoslaná.

 

Odošlite výzvu včas

Výzvu je potrebné odoslať včas tak, aby ste stihli 30-dňovú lehotu na vybavenie reklamácie.

 

SMS-ka nie je písomná výzva

Podľa Slovenskej obchodnej inšpekcie SMS správa v žiadnom prípade, s prihliadnutím na jej obsahové náležitosti, nemôže nahradiť písomnú výzvu na prevzatie plnenia. Je to iba doplnková informačná služba pre zákazníkov.

 

Paušálne vyhlásenie v reklamačnom protokole nie je výzvou

Ak je na reklamačnom liste predtlačené, že reklamácia bude vybavená do 30 dní na predajni, no nie je tam uvedený dátum, kedy bude reklamácia vybavená, znamená to neuvedenie termínu ukončenia reklamačného konania. Slovenská obchodná inšpekcia to nepovažuje za písomnú výzvu, nakoľko vymedzenie času je vyjadrené neurčitým spôsobom.

 

Nezabudnite na podpis

Výzva na prevzatie plnenia musí byť podpísaná.

 

Odoslanie výzvy = reklamácia vybavená

Odoslaním podpísanej písomnej výzvy sa považuje reklamácia za vybavenú – bez ohľadu na to, kedy si zákazník príde prevziať tovar či peniaze.

 

Opravený tovar musíte mať k dispozícii

Opravený výrobok musí byť pripravený na odovzdanie spotrebiteľovi, inak môžete dostať od SOI pokutu.