• Home
 • Rady a tipy
 • Predávate elektrické spotrebiče v e-shope? Máte pri nich energetické štítky?

Predávate elektrické spotrebiče v e-shope? Máte pri nich energetické štítky?

By on 5 novembra, 2022 0 662 Views

Ak predávate elektrické spotrebiče cez internet, musíte zabezpečiť, aby sa zákazníkovi zobrazili povinné energetické údaje ešte pred nákupom.

Ak predávate v kamennej alebo internetovej predajni vybrané elektrické spotrebiče pre domácnosť, musíte ako predajca zabezpečiť, aby tieto prístroje boli označené energetickým štítkom.

Za samotný štítok je zodpovedný dodávateľ, vy ako predajca ste povinný zabezpečiť, aby sa žiaden prístroj nepredával bez tohto štítka. Štítok musí byť viditeľný a musí obsahovať povinné údaje.

Povinnosť v súvislosti s energetickými štítkami sa vzťahuje aj pri predaji cez internet. V takom prípade musíte zabezpečiť, aby v e-shope zákazník odstal povinné informácie ešte pred nákupom.

Povinnosť e-shopom ukladá Zákon 182/2011 o štítkovaní energeticky významných výrobkov. Ten hovorí, že:

Predajca je povinný:

poskytnúť konečnému užívateľovi informáciu uvedenú na štítku alebo v informačnom liste pred nákupom energeticky významného výrobku, ak sa energeticky významný výrobok ponúka na predaj, prenájom alebo na predaj na splátky prostredníctvom poštovej služby, katalógu, reklamy prostredníctvom internetu alebo iného elektronického média, alebo iným spôsobom, ktorý neumožňuje predvedenie výrobku.

Túto povinnosť si najjednoduchšie splníte tak, že k produktovým obrázkom pridáte aj fotografiu štítku. Fotografie si vyžiadajte od dodávateľa, prípadne si ich sami odfoťte.

Namiesto energetického štítku môžete jednotlivé informácie aj uviesť v texte pri produkte v e-shope. Len si dajte pozor, aby ste uvádzali všetky potrebné informácie k danému produktu (líšia sa podľa kategórie produktov) a aby boli informácie v správnom poradí. Preto je jednoduchšie uviesť na stránke vyobrazanie energetického štítku. Podrobnosti o tom, aké textové informácie musia byť pri jednotlivých výrobkoch, určujú nariadenia vlády – uvádzame ich v zátvorke v nasledujúcom odstavci pre jednotlivé kategórie produktov.

Ktorých spotrebičov sa to týka?

Energetické štítky sú povinné len pri niektorých kategóriách výrobkov. Postupne sa zavádzajú ďalšie nové druhy výrobkov, ktoré budú musieť mať označenie energetickým štítkom.

V súčasnosti musia byť energetickým štítkom označené tieto druhy výrobkov pre domácnosť:

 • chladiace spotrebiče – chladničky, mrazničky, vinotéky,
 • elektrické rúry na pečenie (Nariadenie 378/2014),
 • umývačky riadu,
 • práčky,
 • kombinované práčky so sušičkou (Nariadenie 210/2002),
 • bubnové sušičky (Nariadenie 84/2013),
 • televízory,
 • klimatizačné jednotky pre domácnosť,
 • svetelné zdroje pre domácnosť (Nariadenie 188/2002).

Spolu s označením spotrebičov majú predajcovia povinnosť v akejkoľvek reklame, v ktorej sa opisujú technické vlastnosti, použiť označenie energetickej triedy výrobku.

To znamená, že ak v eshope alebo na webstránke máte nejakú reklamu vo forme banneru či letáku, musí byť pri danom spotrebiči aj označenie energitickej triedy. To sa týka aj hociktorej webstránky, ktorá uvádza technické informácie o spotrebiči či technického listu o spotrebiči napríklad v pdf formáte.

Zákon hovorí:

Každý technický propagačný materiál energeticky významného výrobku, v ktorom sa opisujú konkrétne technické parametre tohto výrobku, hlavne technická príručka a leták výrobcu musí v tlačenej i elektronickej podobe obsahovať informáciu o spotrebe energie alebo informáciu o triede energetickej účinnosti energeticky významného výrobku.

Ako predajca nemôžete použiť žiaden vlastný štítok, musí to byť štítok dodaný dodávateľom. Štítok nesmiete nijako meniť ani upravovať.

Účelom štítka je, aby spotrebiteľom poskytol informácie s možnosťou rozlišovania a porovnávania parametrov domácich spotrebičov, ich výkonnosti a ďalších parametrov.

Povinnosť označovať výrobky energetickými štítkami určuje zákon č.182/2011 o štítkovaní energeticky významných výrobkoch.

Takto vyzerajú energetické štítky pre jednotlivé spotrebiče:

Kontroly označenia

Označenie výrobkov štítkami už v praxi kontroluje Slovenská obchodná inšpekcia, prvé kontroly boli vykonané koncom roka 2014. SOI začala kontrolovať aj e-shopy a padli prvé pokuty za neuvádzanie povinných informácií.

SOI kontroluje, či sú výrobky označené energetickými štítkami a či štítky obsahujú všetky požadované údaje podľa platných predpisov.

SOI ďalej kontroluje, či je štítok umiestnený takým spôsob, aby bol jasne viditeľný a nezastretý.

Predmetom kontroly je tiež, či reklamný materiál pre konkrétny model, uvádza triedu energetickej efektívnosti ak sa v ňom uvádzajú informácie týkajúce sa energie alebo ceny.

SOI kontroluje aj technicko-propagačný materiál týkajúci sa konkrétneho modelu, kde sa opisujú jeho osobitné technické vlastnosti, obsahuje odkaz na triedu energetickej efektívnosti.

Pri predaji spotrebičov cez internet SOI kontroluje či energeticky významný výrobok predávaný prostredníctvom internetového obchodu, pri ktorom sa dá predpokladať, že koncový používateľ neuvidí vystavený predmetný výrobok, sa predáva s informáciami poskytovanými dodávateľmi v súlade s platnými predpismi.