• Home
  • Povinnosti
  • Ak je samostatne zárobkovo činná osoba práceneschopná a poberá nemocenské dávky zo sociálnej poisťovne, má povinnosť platiť preddavky na zdravotné poistenie?

Ak je samostatne zárobkovo činná osoba práceneschopná a poberá nemocenské dávky zo sociálnej poisťovne, má povinnosť platiť preddavky na zdravotné poistenie?

By on 31 októbra, 2022 0 481 Views

Samostatne zárobkovo činná osoba (SZČO) je povinná platiť preddavky na zdravotné poistenie aj počas práceneschopnosti. Poistné počas PN platí síce štát a preplatok sa vráti po ročnom zúčtovaní poistenia.

Aj keď za živnostníkov platí počas ich práceneschopnosti odvody štát, živnostník je počas práceneschopnosti povinný platiť preddavky na zdravotné poistenie.

Nižšie preddavky budú platiť len nemocensky poistené SZČO počas obdobia, keď poberajú nemocenské, materské alebo viac ako desať dní ošetrujú člena rodiny a nemajú nárok na ošetrovné.

Preddavky na zdravotné poistenie sú vlastne zálohovou platbou na poistné, ktorá sa doúčtuje v ročnom zúčtovaní po skončení roka.

Poisťovna na konci roka pri ročnom zúčtovaní poisťovňa preplatky vráti, teda odráta zaplatené poistné počas práceneschopnosti.

Túto otázku môžete dostať v teste na overenie praktickej prípravy a odborných vedomostí žiadateľa o príspevok pred začatím prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti alebo samostatnej zárobkovej činnosti v chránenej dielni alebo na chránenom pracovisku.