Ako si vybrať názov firmy

By on 7 novembra, 2022 0 1148 Views

Aké obchodné meno alebo názov živnosti zvoliť? Tipy pre výber vhodného názvu firmy.

Najprv si povieme niečo o pravidlách, ktoré na Slovensku platia pre uvádzanie obchodných mien firiem a podnikateľov, a nakoniec nájdete tipy pre výber správneho obchodného mena.

Obchodné meno živnostníka (fyzickej osoby)

Obchodným menom fyzickej osoby je jej meno a priezvisko. Obchodné meno fyzickej osoby môže obsahovať dodatok odlišujúci osobu podnikateľa alebo druh podnikania, napríklad MARTIN JUHASZ – ZÁMOČNÍCKE SLUŽBY.

Obchodné meno právnickej osoby (s.r.o-čky)

Spoločnosť s ručením obmedzením patrí medzi spoločnosti, ktorých obchodné meno je názov, pod ktorým sú zapísané v obchodnom registri. To platí aj pre právnické osoby, ktoré sa zapisujú do obchodného registra na základe osobitného zákona. Súčasťou obchodného mena právnických osôb je aj dodatok označujúci ich právnu formu (napríklad OBKLADY, s.r.o).

Podnikateľ je povinný uvádzať obchodné meno spolu s dodatkom označujúcim jeho súčasný právny stav, najmä s dodatkom „v likvidácii“, „v konkurze“ alebo „vo vyrovnaní“.

Pravidlá pre obchodné mená

Aj v prípade živnostníka aj s.r.o-čky platí, že obchodné meno nesmie byť zameniteľné s obchodným menom iného podnikateľa. Nesmie vzbudzovať klamlivú predstavu o podnikateľovi alebo o predmete podnikania.

Na odlíšenie obchodného mena právnickej osoby nestačí rozdielne označenie právnej formy, t.z. nemôžu existovať dve firmy OBKLADY s.r.o a OBKLADY a.s. Ak ide o živnostníkov, stačí na odlíšenie uvedenie iného miesta podnikania. Ak má živnostník – fyzická osoba – rovnaké meno a priezvisko ako iný podnikateľ v tom istom mieste podnikania, je povinná doplniť svoje obchodné meno uvedením dodatku, ktorý sa týka mena alebo druhu podnikania tak, aby sa obchodné mená dali vzájomne odlíšiť.

Tipy pre výber vhodného mena spoločnosti

 • Originálny názov
  Názov firmy by mal byť originálny. Dôvod je jednoduchý – aby si ho zákazníci neplietli s názvom konkurenčnej firmy.
 • Ľahko zapamätateľný názov firmy
  Mal by to byť taký názov, ktorí si klienti zapamätajú na prvé počutie v rádiu, pri prvom zhliadnutí na internete, vizitke či v časopise.
 • Ľahko vysloviteľný názov
  To, či sa názov ľahko vyslovuje, prispieva k rýchlemu zapamätaniu si vašej firmy. Najmä ak plánujete vyrábať nejaké produkty, je vhodné, aby vaše obchodné meno dokázali ľudia bez problémov vysloviť. Ak plánujete podnikať predovšetkým na Slovensku, voľte radšej slovenské názvy. Z anglických vyberajte len také, o ktorých je známe, ako sa správne vyslovujú (UNBELIEVABLE GUERILLAS, S.R.O. nie je dobrý príklad :). Ak naopak plánujete podnikať v zahraničí, najlepším bude anglický názov, prípadne slovenský bez diakritiky.
 • Jednoduchý názov
  V jednoduchosti je sila – pokiaľ bude názov dostatočne jednoduchý, bude sa ľahko pamätať. Veľkou výhodou je, ak sa názov dá skloňovať.
 • Názov súvisiaci s predmetom podnikania
  Niekedy je vhodné, ak obchodný názov súvisí s predmetom podnikania (ŽEHLIČKY, s.r.o). V prípade, že budete podnikať najmä na internete, je táto podmienka takmer nevyhnutnosťou.
 • Miesto podnikania v názve
  Ak sa chcete zamerať na nejakú oblasť, stojí za zváženie miesto podnikania v názve. Ak je vašim cieľom stať sa najsilnejšou pekárňou v Modre, môžete zvoliť meno MODRANSKÉ PEKÁRNE, s.r.o.

Pridávame ešte tri rady:

 1. Predtým, než si definitívne zvolíte svoj obchodný názov, poobzerajte sa aj po konkurencii. Napíšte si na papier všetky potenciálne varianty a potom zoberte do ruky žlté stránky a pozrite sa, či už neexistujú firmy či živnostníci s rovnakým či podobným obchodným menom. Prezrite si Obchodný register a každý váš návrh obchodného mena si v registri dôkladne skontrolujte. Vyhľadajte si aj všetky varianty v Google.sk. Určite si prečítajte náš seriál o konkurencii v podnikaní.
 2. Keď vám bude chýbať inšpirácia, zalistujte si v Synonymickom slovníku slovenského jazyka (skúste on-line verziu).
 3. Pred definitívnym rozhodnutím zoberte do ruky Slovník slovenského jazyka (alebo skúste on-line verziu) a overte si, či je vami vybraný obchodný názov spisovný a pravopisne bezchybný! Aby ste si nechtiac nezaložili napríklad firmu NAVIJÁKY s.r.o., keďže správne je „navijaky“ (krátke „a“).

V súvislosti s výberom názvu firmy odporúčame článok o výbere www adresy – najlepšie je, premyslieť si obidva kroky naraz!