• Home
  • Rady a tipy
  • E-shop musí vrátiť peniaze aj keď zákazník vráti poškodený tovar

E-shop musí vrátiť peniaze aj keď zákazník vráti poškodený tovar

By on 7 novembra, 2022 0 2347 Views

V prípade nákupu cez internet má zákazník právo na vrátenie tovaru – odstúpenie od zmluvy bez udania dôvodu do 14 dní. Zákon na ochranu spotrebiteľa podľa mnohých podnikateľov neprimerane chráni spotrebiteľa a tak je tomu aj v tomto prípade.

Zákazníkovi musíte vrátiť celú sumu aj v prípade, ak je vrátený tovar:

  • rozbalený,
  • použitý či používaný,
  • rozbitý,
  • nefunkčný,
  • nekompletný,
  • inak poškodený.

 

Aj keď zákon kladie spotrebiteľovi zodpovednosť za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, tak prípadnú škodu si ako predávajúci nemôžete uplatniť z vrátenej sumy ani nemôžete odoprieť vrátenie peňazí. Zákazníkovi teda musíte vrátiť celú sumu za tovar a škodu si môžete nárokovať len na základe dohody so zákazníkom.

Zákon dáva právo zákazníkovi tovar odskúšať, ale len v takom rozsahu, ako by si tovar mohol odskúšať v kamennom e-shope. Zákazník je zároveň zodpovedný za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom.

Keď vám zákazník doručí odstúpenie od zmluvy, peniaze musíte vrátiť zákazníkovi najneskôr do 14 dní od doručenia oznámenia a nie od doručenia tovaru. Osobitne upozorňujeme na to, aby ste zákazníka riadne informovali o jeho práve na odstúpenie od zmluvy, o podmienkach, lehote a postupe pri uplatňovaní práva na odstúpenie od zmluvy a tiež aby ste mu poskytli formulár na odstúpenie od zmluvy (musí byť predvyplnený vašimi firemnými údajmi).

Ak tieto informácie zákazníkovi neposkytnete, potom zákazník nebude vôbec zodpovedný za zníženie hodnoty tovaru a zároveň sa mu predlžuje lehota na odstúpenie od zmluvy zo 14 dní na 12 mesiacov.