Ako zarobiť na prenájme bytu – čo musíte vedieť

By on 15 novembra, 2022 0 1713 Views

Plánujete zarobiť prenajímaním bytu či domu? Aké máte povinnosti? Kde sa musíte registrovať? Čo si môžete dať do výdavkov? Musíte si založiť živnosť?

Ak chcete zarábať prenajímaním bytu či inej nehnuteľnosti, nemusíte si vybavovať živnosť. Prenajímať byt môžete aj ako fyzická osoba – nepodnikateľ.

Musíte sa však registrovať na daňovom úrade. Táto povinnosť platí, ak ešte nie ste na daňovom úrade registrovaný. Zaregistrovať sa musíte do konca nasledujúceho mesiaca po mesiaci, v ktorom ste prenajali byt.

Ako prenajímateľ máte povinnosť preukázať vášmu nájomcovi, že ste si túto registračnú povinnosť splnili.

Ak budete prenajímať byt či inú nehnuteľnosť bez registrácie na daňovom úrade, hrozí vám pokuta od 60 EUR (až do 20 tisíc EUR).

Odvody

Ak budete prenajímať byt ako fyzická osoba – nepodnikateľ, nemusíte z prenájmu platiť žiadne odvody, ani do Sociálnej ani do zdravotnej poisťovne.

Daňové priznanie

Ak prenajímate byt, ste povinný podať daňové priznanie, ak je váš príjem (čisto z z prenájmu) za rok vyšší ako 500 EUR. Ak za prenájom zinkasujete menej ako 500 EUR, potom daňové priznanie nemusíte podávať.

(Poznámka: ak máte príjem aj z iných činností než prenájom (napr. zo zamestnania alebo z podnikania) a tento príjem dosiahol za rok 2014 výšku aspoň 1 901,67 EUR, potom tiež musíte podať daňové priznanie. Do daňového priznania v takom prípade zahrniete príjem z prenájmu aj keď bol nižší ako spomínaných 500 EUR.)

Môžete si teda uplatniť nezdaniteľný výdavok 500 EUR za rok. V opačnom prípade podávate daňové priznanie z príjmov fyzickej osoby.

Zo svojho zárobku si môžete odpočítať 500 EUR a do daňového priznania uvediete až výslednú sumu.

Príklad: Na prenájme bytu zarobíte 2000 EUR. Z tejto sumy si odpočítate 500 EUR. Do daňového priznania uvediete príjem z prenájmu nehnuteľnosti vo výške 1500 EUR.

Z príjmu si potom môžete odpočítať výdavky, ktoré ste vynaložili pri prenájme. Tieto výdavky musíte znížiť v pomere, v akom ste si znížili príjem o spomínaných 500 EUR.

Príklad: Na prenájme bytu ste zarobili 2000 EUR. Z tejto sumy ste si odpočítali 500 EUR. Uviedli ste teda 75% vášho príjmu z prenájmu (1500/2000*100). Základ dane si potom môžete znížiť len o 75% vašich výdavkov. Ak ste vynaložili napríklad 400 EUR na výdavky, potom do daňového priznania uvediete ako výdavky len 300 EUR (400*0,75).

Výdavky

Do výdavkov si môžete zahrnúť len skutočné výdavky, vynaložené pri prenájme. Sú to výdavky za energie (elektrika, plyn, kúrenie, voda) a služby (vodné a stočné, osvetlenie a upratovanie spoločných priestorov v dome, používanie výťahu, kontrola a čistenie komínov, odvoz smetí, koncesionárske poplatky, poplatky za internet).

Ak prenajímate byt ako fyzická osoba – nepodnikateľ, potom si do výdavkov nemôžete zahrnúť poistenie bytu, ani daň z nehnuteľnosti. Daňový úrad vám neuzná výdavky na kúpu bytu, opravy, rekonštrukcie či opravy. Môžete si však do výdavkov zahrnúť príslušenstvo, ktoré prenajímate spolu s bytom – televízor, chladnička (tieto predmety musia byť zahrnuté v inventári v nájomnej zmluve). Fyzická osoba si nemôže uplatniť paušálne výdavky.

Dajte si byt do majetku

Ak však zahrniete byt či inú prenajímanú nehnuteľnosť do svojho majetku (aj ako fyzická osoba, aj podnikateľ), potom si do môžete zo zisku odpočítať aj výdavky na obstaranie – kúpu nehnuteľnosti. Náklady na kúpu bytu sa budú zarátavať do výdavkov vo forme odpisov. Do nákladov si potom môžete zahrnúť aj poistenie bytu aj daň z nehnuteľnosti, a samozrejme náklady na údržbu (napr. vymaľovanie) a rekonštrukcie (tzv. technické zhodnotenie).

Do nákladov si potom môžete zahrnúť aj časť splátky hypotéky (zaplatené úroky).

Prenájom na živnosť

Ak chcete prenajímať nehnuteľnosť na živnosť (SZČO), potom sa nevyhnete plateniu odvodov.

Na druhej strane máte viac možností pri uplatnení výdavkov. Môžete využiť aj paušálne výdavky a takisto aj nezdaniteľnú časť na daňovníka.

Ďalšie info o prenájme nehnuteľnosti a daniach nájdete na stránke Finančnej správy.