Ako získať príspevok na podnikanie

By on 8 novembra, 2022 0 769 Views

Kto môže získať príspevok na podnikanie?

Občan vedený v evidencii uchádzačov o zamestnanie na úrade práce najmenej 3 mesiace.

Na príspevok nie je právny nárok, ak aj splníte všetky stanovené podmienky, úrad práce vám príspevok nemusí poskytnúť.

O príspevok je potrebné požiadať písomne na úrade práce.

Podmienkou poskytnutia príspevku je vykonávanie živnosti najmenej 3 roky.

Kto poskytuje príspevok

Príspevok na podnikanie poskytuje príslušný úrad práce, v ktorého územnom obvode budete podnikať.

Koľko peňazí môžem dostať?

Výška príspevku závisí od viacerých faktorov – celkovej ceny práce, typu regiónu, priemernej miery evidovanej nezamestnanosti v okrese, v ktorom budete vykonávať živnosť. Najpodstatnejší je okres, v ktorom budete podnikať.

Ak vám príspevok úrad schváli, dostanete najskôr 60 % z hodnoty schváleného príspevku. Zvyšných 40 %, vám úrad vyplatí až o ďalší rok.

Na čo je možné použiť príspevok na podnikanie?

 • Náklady spojené so SZČ
 • Platby za tovary a služby, cestovné náhrady, stravné, energie, vodné a stočné, materiál na interiérové vybavenie, atď…

Výdavky musia byť tzv. oprávnené výdavky.

Postup vybavenia príspevku na podnikanie

 1. Choďte na svoj úrad práce
 2. Absolvujte prípravu
 3. Podajte si žiadosť o príspevok
 4. Absolvujete test
 5. Predvolanie pred komisiu
 6. Predložte ďalšie doklady
 7. Podpíšte dohodu
 8. Predložte žiadosť o úhradu poplatku
 9. Vyplatenie príspevku

Povinnosti po poskytnutí príspevku

Ste povinný prevádzkovať živnosť podľa vášho podnikateľského zámeru počas 3 rokov. Zároveň musíte úradu nahlasovať všetky zmeny týkajúce sa podmienok v dohode.

Čo ak nepoužijem poskytnutý príspevok na podnikanie?

Nepoužité finančné prostriedky musíte vrátiť úradu práce.

Čo ak skončím živnosť skôr než za tri roky?

Ak nedodržíte lehotu, budete musieť úradu vrátiť pomernú časť poskytnutého príspevku.