Ako znížiť náklady na podnikanie pri práci z domu

By on 4 novembra, 2022 0 1882 Views

Podnikáte z domu? Aj pri tomto type práce existujú možnosti, ako ušetriť. Ide predovšetkým o uplatňovanie nákladov. Ak to urobíte správnym spôsobom a dodržíte základné pravidlá, môžu byť úspory značné. Na čo si však musíte dať pozor? Predovšetkým na to, aby ste jednoznačne odlíšili náklady na podnikanie od nákladov, ktoré súvisia s prevádzkou domácnosti. Pokiaľ sa Vám to podarí, môžete si užívať pohodlie v domácom prostredí a tiež si lepšie rozvrhnúť čas, aby ste mali aj dostatok priestoru pre svoju rodinu. Ako teda na znižovanie nákladov na podnikanie?

Ako rozlíšiť náklady na prevádzku domácnosti od podnikateľských

Mnoho živnostníkov sa obáva uplatňovať niektoré náklady na podnikanie, pretože majú strach z toho, aby tieto náklady na prevádzku neboli kvalifikované ako nezákonné. Často používajú taký prístup, že radšej neuplatňujú žiadne náklady na podnikanie z domova, alebo len minimálne. Iní živnostníci naopak pri práci z domova uplatňujú nákladov čo najviac a príliš nezohľadňujú skutočnosť, či ide o také náklady, ktoré s podnikaním z domova priamo súvisia. Ide o dva extrémy, aj keď neexistuje žiadny všeobecne platný spôsob, ako tieto náklady odlišovať a následne uplatňovať. Oddelenie nákladov je možné riešiť viacerými spôsobmi, vždy záleží na type podnikania.

Kedy nie je potrebné obávať sa finančného úradu

Kontrol a spochybnení nákladov na podnikanie z domova sa nemusíte obávať, pokiaľ jasne odôvodníte výdavky a môžete nespochybniteľne doložiť, že s Vaším podnikaním súvisia. Počítač, tlačiareň, toner do tlačiarne, papier, vybavenie kancelárie a podobne sú náklady, s ktorými Vám určite nikto rozporovať nebude. Vždy sa skrátka musí jednať o náklady, ktoré majú priamy vzťah k predmetu Vášho podnikania, a jedná sa o skutočné výdavky, pomocou ktorých dosahujete, udržujete a zaisťujete zdaniteľné príjmy. Väčšinou ide o prenájom za priestor, platby za elektrinu, plyn, vodu alebo napríklad za rýchly internet. Určite sa oplatí viesť si evidenciu a môcť tak preukázať, že takéto výdavky k Vášmu podnikaniu z domova skutočne patria.

Zvážte dobrovoľné prihlásenie k platbe DPH

Nakupujete pri podnikaní z domova určitý typ tovaru, pri ktorom sa DPH platí, alebo ste poskytovateľmi služieb, pri ktorých je znížená sadzba dane, ale máte subdodávateľov, ktorí predávajú s plnou sadzbou? Potom sa Vám určite oplatí stať sa platcami DPH. Výhody budete mať aj vtedy, keď budete výrobky predávať do krajín EÚ alebo ponúkať služby platcom DPH z krajín EÚ. Podobne môžete riešiť nákup tovaru z krajín mimo EÚ, keď pri nákupe neplatíte daň, ale musíte zaplatiť daň doma. Ak nákup súvisí s podnikaním, môžete uplatniť odpočet a dostať peniaze späť. Tiež pre zakúpenie cenného majetku si pri nákupe môžete uplatniť nárok na odpočet.

Uplatnite náklady na prevádzkáreň či pracovňu

Prevádzkujete svoju činnosť v priestoroch, ktoré sú oddelené od priestorov na bývanie? Potom môžete uplatňovať daňovo uznateľné náklady a dostať časť peňazí z daní späť. Je však potrebné vykonať kalkuláciu podľa toho, aký je pomer podlahovej plochy, slúžiacej pre potreby podnikania z domova, od priestorov, ktoré sú určené na bývanie. Priestor pre podnikanie musí byť na prevádzkovanie podnikania spôsobilý, toto posúdenie sa odvíja od charakteru podnikania z domu. Vychádza sa z toho, akú časť domácnosti podnikateľské priestory zaberajú a podľa toho sa potom počítajú celkové daňovo uznateľné náklady.

Energia, telefóny a internet môžu byť uznateľnými nákladmi

Pri energiách, telefónoch, internete a podobne už nie je uplatnenie daňovo uznateľných nákladov jednoduché. Vychádza sa z typu podnikania a jeho skutočných potrieb. Je potrebné porovnať náklady pred začiatkom podnikania a ich zmenu v dôsledku nových činností. Niekedy sa oplatí aj oddelenie meračov, pokiaľ je možné získať výhodnejšie sadzby ako podnikateľ. Pri telefónoch a internete je potrebné preukázateľne predviesť, že sú využívané na podnikateľskú činnosť a sú využívané účelne. Aj tu je vhodné viesť podrobnú evidenciu, ktorú môžete predložiť pri kontrole finančného úradu.

Vybavenie a drobné potreby nakupujte lacno

Pri nákupe vybavenia na podnikanie z domu môžete znížiť náklady. Plánujte nákupy a využívajte čas, kedy je to výhodné. Všetky potreby môžete nakúpiť v akčných zľavách alebo získať zľavu pri hromadnom nákupe. Úspory pri tlači dosiahnete napríklad zakúpením tonerov, ktoré zodpovedajú originálnej značke a sú repasované. Pestujte dobré vzťahy s dodávateľmi a dohodnite si vždy dobré podmienky. Zbavte sa zbytočných výdavkov, časopisov, ktoré nečítate, nevyužívaných platených aplikácií a podobných nepotrebných vecí. Naopak dávajte prednosť všetkému, čo je možné získať zadarmo, napríklad voľne stiahnuteľnému softvéru. Možností na zníženie nákladov je samozrejme nespočetné množstvo, vždy však záleží na type podnikania.