Reklamačný poriadok v obchode

By on 4 novembra, 2022 0 1081 Views

Čo musí obsahovať reklamačný poriadok v prevádzke (predajni, kamennom obchode)? Kde a ako musí byť reklamačný poriadok umiestnený?

V predajni, obchode alebo akejkoľvek prevádzke, kde predávate tovar alebo poskytujete služby zákazníkom, musíte mať vyvesený reklamačný poriadok (niekedy nesprávne nazývaný aj reklamačný „protokol“).

Túto povinnosť prikazuje predávajúcim Zákon na ochranu spotrebiteľa č. 250/2007:

Predávajúci je povinný spotrebiteľa riadne informovať o podmienkach a spôsobe reklamácie vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, a o vykonávaní záručných opráv. Reklamačný poriadok musí byť na viditeľnom mieste dostupnom spotrebiteľovi.

Reklamačný poriadok informuje zákazníka o podmienkach a spôsobe reklamácie, uplatní reklamácie, zodpovednosti za vady, záručnej dobe, spôsobe uplatnenia a vybavenia reklamácie, lehotách pre vybavenie reklamácie, postupe pri zamietnutí reklamácie.

Zákon neurčuje podobu reklamačného poriadku, jeho vzhľad, formát ani veľkosť písma. Reklamačný poriadok však musí byť umiestnený na viditeľnom mieste dostupnom spotrebiteľovi. To znamená, že jeho text musí byť v takej veľkosti, aby si ho zákazník mohol bez problémov prečítať a musí byť na mieste, kam má zákazník prístup (t.z. nesmie byť umiestnený napríklad na stene za pokladňou, kde na neho zákazník nedovidí).

Reklamačný poriadok musí zákazníka informovať:

  • o podmienkach a spôsobe reklamácie,
  • kde možno uplatniť reklamáciu,
  • o vykonávaní záručných opráv,
  • poučenie o právach spotrebiteľa podľa § 622 a 623 Občianskeho zákonníka,
  • o vybavovaní reklamácií počas prvých 12 mesiacov od kúpy výrobku a po 12 mesiacoch od kúpy výrobku, a o opätovnom uplatnení reklamácie (podľa § 18, odsek 6 a 7 Zákona na ochranu spotrebiteľa č. 250/2007),
  • o možnosti alternatívneho riešenia sporov.

Reklamačný poriadok musí mať každý podnikateľ v každej prevádzke, kde majú prístup zákazníci a kde podnikateľ predáva tovar alebo poskytuje služby.

Reklamačný poriadok pre vašu predajňu

Ak potrebujete reklamačný poriadok pre váš obchod, predajňu alebo prevádzku, môžete si ho dať vypracovať na mieru.