Súhrnný výkaz DPH v Nemecku – otázky a odpovede

By on 4 novembra, 2022 0 1356 Views

Podnikatelia v Nemecku sa musia pripraviť na povinnosti navyše, ktoré by na Slovensku nemali. Napríklad ak majú v Nemecku vyslaných subdodávateľov, vzniká im povinnosť podávať súhrnné výkazy DPH nazývané Umsatzsteuer-Voranmeldung.

Prečo je potrebné podávať súhrnný výkaz DPH v Nemecku?

Kvôli prenosu daňovej povinnosti (resp. Reverse Charge) je povinný každý, kto v Nemecku využil služby subdodávateľov, podať Umsatzsteuer-Voranmeldung. V tomto výkaze sa uvádza prehľad všetkých vystavených a prijatých faktúr, ako aj výška DPH.

Umsatzsteuer sú povinní podávať aj prepravcovia (ktorí vykonávajú prepravu osôb do/z Nemecka). Vo výkaze DPH pre prepravcov sa vypočíta daňová povinnosť za využívanie nemeckých diaľnic v sledovanom období.

Ako často sa podáva Umsatzsteuer?

Príslušný daňový úrad určí, či bude podnikateľ podávať súhrnný výkaz mesačne, kvartálne alebo ročne. Podnikateľ sa to dozvie písomnou formou.

Kto najčastejšie podáva Umsatzsteuer-Voranmeldung?

Ako sme už spomenuli, Umsatzsteuer-Voranmeldung najčastejšie využívajú prepravcovia, ktorí prevážajú osoby, napríklad autobusom alebo mikrobusom. Z našich skúseností ide často aj o podnikateľov v oblasti stavebníctva, o obchodníkov či o podnikateľov so zmluvou o diele.

Aké podklady si musím pripraviť pre výkaz k DPH?

V súhrnnom výkaze je potrebné uviesť sumu prijatých aj vystavených faktúr, ako aj sumu zaplatenej nemeckej DPH. Kompletný zoznam podkladov vám zašle firma TJ-Legal, ktorá sa špecializuje aj na služby pre podnikanie v Nemecku. Dobrou správou je, že ak ste v Nemecku nakupovali tovar alebo služby, môžete požiadať o vrátenie DPH zo zahraničia. Aj s týmto úkonom vám pomôžu v TJ-Legal.

Aké povinnosti v Nemecku ma ešte čakajú?

Okrem súhrnného výkazu môžete ako podnikateľ v Nemecku potrebovať vybaviť Steuernummer a následne Freistellung (oslobodenie od stavebnej zrážkovej dane), prihlásiť sa do nemeckej remeselníckej komory (Hanwerkskammer), prihlásiť zamestnancov na colný úrad Zollamt či do nemeckého dovolenkového fondu SOKA BAU a ďalšie.

Či už s podnikaním v Nemecku ešte len začínate, alebo rozširujete pole svojej pôsobnosti a potrebujete poradiť s administratívnymi náležitosťami, odporúčame vám obrátiť sa na TJ-Legal, ktorí sa na túto oblasť špecializujú.

Leave a comment

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *